Wzrasta pozycja elektrowni wiatrowych. Polska stawia na wiatr

0
Polska inwestuje w wiatraki; fot. Jarosław JĘDRYSIK

Po analizie zgromadzonych informacji w zakresie planów inwestycyjnych (wszystkie technologie paliwowe) Prezes Urzędu Regulacji Energetyki opublikował w Biuletynie URE nr 1 z marca 2019 r. raport, z którego wynika, że w latach 2018 – 2032 przedsiębiorstwa energetyczne planują oddać do eksploatacji łącznie ponad 11,9 GW nowych mocy wytwórczych. Jednocześnie w tym czasie planuje się wycofać z eksploatacji około 11,8 GW mocy zainstalowanej.

Co prawda największe inwestycje planowane są w jednostki energetyczne oparte o węgiel kamienny (33,2%), ale już na drugim miejscu w tym zestawieniu (31,9 proc.) wymieniane jest odnawialne źródło energii, jakim jest siła wiatru. Mocną pozycję ma jeszcze gaz ziemny, ale zajął dopiero trzecią lokatę (29,4 proc.). W planowanych nowych mocach, według zastosowanej technologii paliwowej, należałoby zauważyć pozycję ogniw fotowoltaicznych PV (0,88 proc.). Biomasa w tym rankingu to 0,09 proc., odpady komunalne – 0,06 proc., woda – 0,05 proc. a biogaz 0,01 proc.

Planowane łączne nakłady inwestycyjne w latach 2018-2032 w nowe moce wytwórcze zaplanowano na poziomie 62 161 793,5 tys. zł (przy przewidywanej mocy zainstalowanej 11 906,4 MW). Z owej kwoty ok. 43 proc. zasili inwestycje oparte na węglu kamiennym, ale około 30 proc. tego strumienia pieniędzy przejmą wiatraki, a około 21 proc. jednostki spalające gaz ziemny.

Natomiast największy udział w wycofywanych w latach 2018 – 2032 mocach będą miały jednostki wytwórcze opalane węglem kamiennym (64,77 proc.) i brunatnym (28,93 proc.). W tym zestawieniu biomasa to 1,15 proc., a woda – 0,01 proc. Głównym powodem wycofania jest niespełnienie norm emisyjnych i zużycie techniczne.

Według raportu prezesa URE średnia cena energii elektrycznej wynikająca z planowanej sprzedaży i planowanych przychodów ze sprzedaży energii (według danych ankietowych) liczona dla wszystkich technologii paliwowych dla nowych inwestycji planowanych w latach 2018-2032 ukształtowała się na poziomie 237,20 zł/MWh.

(pp)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here