Zameczek Myśliwski przejmie Muzeum Zamkowe w Pszczynie

1
Zameczek Myśliwski w Promnicach; fot. J. Jędrysik

Zameczek Myśliwski w Promnicach zostanie nieodpłatnie przekazany Muzeum Zamkowemu w Pszczynie. Takie ustalenia zapadły 9 maja podczas spotkania w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim. To oznacza koniec funkcjonowania hotelu w pałacyku. Tym samym starostwo pszczyńskie (jako przedstawiciel Skarbu Państwa) unieważniło ogłoszony w kwietniu br. przetarg na dzierżawę Zameczku Myśliwskiego.

Zameczek Myśliwski należy Skarbu Państwa. Obecnie jeszcze nieruchomość użytkowana jest przez spółkę Noma Residence, która prowadziła tam od 2003 r. hotel i restaurację. W związku z tym, że według starostwa, spółka nie wywiązała się z aneksu do umowy dzierżawy (chodziło m.in. o rozbudowę funkcji hotelowej w nowym budynku i wymianę instalacji), starosta nie przedłużył umowy. Od 2016 r. Noma Residence prowadzi w zameczku działalność gospodarczą bezumownie.

14 listopada 2017 r. wojewoda śląski wydał zarządzenie ws. udzielenia zgody staroście pszczyńskiemu na zawarcie nowej umowy dzierżawy nieruchomości. Na tej podstawie starosta, 16 kwietnia br. ogłosił przetarg na wydzierżawienie pałacyku Hochbergów. Nowy dzierżawca nadal miał w nim prowadzić działalność hotelarską. Jednak obiekt wymaga kompleksowego remontu – od dachu po fundamenty. Załącznikiem do dokumentacji przetargowej był harmonogram prac remontowo-konserwatorskich pod nadzorem konserwatora zabytków. Przewidziano je na lata 2019-2026.

– 27 kwietnia br.zostaliśmy poinformowani, że zarząd Województwa Śląskiego na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia br.wyraził wolę nieodpłatnego przejęcia na własność od Skarbu Państwa zameczku przez Muzeum Zamkowe w Pszczynie. 9 maja na spotkaniu w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim zapadły ustalenia, że wojewoda śląski, uwzględniając zamierzony cel publiczny, zabytkowy charakter nieruchomości, jej wartość i unikatowość historyczną, wyda zarządzenie ws. przekazania nieruchomości w drodze darowizny Muzeum Zamkowemu w Pszczynie – informuje starosta Paweł Sadza. Przetarg został unieważniony.

– Przekazanie całego kompleksu pałacowo-parkowego Zameczku Myśliwskiego Muzeum Zamkowemu w Pszczynie wydaje się najbardziej racjonalnym rozwiązaniem. Obiekt wymaga kosztownych remontów, a przekazanie tych zadań ewentualnemu dzierżawcy nie gwarantuje ich wykonania. Wierzymy, że Zameczek Myśliwski, podobnie jak Muzeum Zamkowe w Pszczynie, będzie miał szansę stać się jedną z największych atrakcji województwa śląskiego – podkreśla starosta Sadza.

Pieniądze na jego renowację zapewne zabezpieczy Skarb Państwa.

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here