Zarząd województwa śląskiego otrzymał absolutorium

0
Sesja absolutoryjna Sejmiku Województwa Śląskiego, fot. UMWS/fb
Reklama

Dzisiaj (28 czerwca) Sejmik Województwa Śląskiego udzielił Zarządowi Województwa Śląskiego absolutorium za 2020 r. Zarządowi temu od 2018 r. przewodniczy tyszanin Jakub Chełstowski.

Budżet województwa śląskiego na 2020 rok został uchwalony 16 grudnia 2019 roku. Dochody oszacowano wówczas na 1,829 mld zł , a wydatki na 1, 954 mld zł. Dla zrównoważenia budżetu zaplanowano m.in. wzięcie kredytu bankowego.

W trakcie roku budżet ulegał zmianom po stronie dochodów i wydatków w wyniku decyzji m.in. ministra finansów. Województwo otrzymało też dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz WFOŚiGW.

Uchwałami sejmiku zwiększono przychody budżetu o prawie 50 mln zł wolnych środków z roku 2019 oraz zmniejszono plan kredytów do zaciągnięcia o ponad 21 mln zł.

Dochody własne wraz z subwencją ogólną wzrosły w 2020 roku w stosunku do roku 2010 o prawie 90 proc. – tj. z 853 mln zł do 1,615 mld zł. Znacząco spadły dotacje na zadania własne z 415 mln zł w 2010 roku do 209 mln zł w roku 2020. Był to efekt zakończenia realizacji DTŚ oraz likwidacji dotacji rozwojowej środków europejskich. Dochody całkowite osiągnęły poziom 1,860 mld zł.

Reklama

Najwyższe dochody w 2020 roku osiągnęło województwo mazowieckie (ponad 3,5 mld zł), drugim regionem była pod tym względem Małopolska, a województwo śląskie zajęło trzecie miejsce w tym rankingu.

Ciekawie przedstawia się struktura dochodów własnych województwa śląskiego. W 2010 r. aż 33 proc. środków budżetowych stanowiły dotacje celowe z budżetu państwa, W 2020 roku było to już tylko 11,5 proc. Subwencja, będąca uzupełnieniem dochodów, spadła w 2020 roku do 9 proc. w relacji do roku 2010 (14 proc.). Natomiast dochody własne stanowiły już prawie 80 proc. wszystkich wpływów.

Jak co roku, najwięcej pieniędzy przeznaczono na realizację zadań w zakresie transportu i łączności. W 2020 roku udział wydatków w tym dziale wzrósł o 4,2 proc. w stosunku do 2019 roku. Wzrosły wydatki na drogi wojewódzkie – stanowiły prawie 74 proc. wszystkich wydatków na komunikację.

Na przewozy regionalne przeznaczono 23 proc. wydatków (w dziale), spadł udział wydatków na administrację z 12,6 proc. do 10 proc.

Uchwała budżetowa na 2020 rok zakładała zaciągnięcie 197 mln zł kredytu (i tym samym wzrost zadłużenia województwa), ale nie było takiej potrzeby. Województwo śląskie wzięło 88,5 mln zł kredytu, płacąc za realizację zadań pieniędzmi z dochodów własnych.

Rok ubiegły województwo zamknęło wynikiem ujemnym (to skutek spadku wpływu z podatku CIT w wyniku lockdownu gospodarki).

Województwo śląskie ze wskaźnikiem 24,7 proc. zajmuje 9 pozycję w rankingu zadłużenia polskich województw. Województwo lubelskie ze wskaźnikiem 66 proc., jako jedyne, ma zadłużenie przekraczające ustawowy próg.

Za udzieleniem zarządowi absolutorium głosowało 27 radnych, 1 był przeciw, 16 wstrzymało się od głosu.

– Naszą skuteczną pracę dla mieszkańców regionu potwierdzają liczby – mówi Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego. – Mimo wszystkich trudności związanych z walką z pandemią wykonaliśmy budżet na poziomie 94,3 proc. To najlepsze wykonanie w historii województwa śląskiego. Dziękuję za współdziałanie Zarządowi Województwa Śląskiego, radnym Sejmiku Województwa, pracownikom Urzędu Marszałkowskiego i jednostek podległych. Wspólnie działamy na rzecz rozwoju regionu.

(pp)

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here