Zgłoszenie do CBA ws. finansowania GKS Tychy

1
Pismo CBA do Rady Miasta Tychy; fot. ZB

Zgłoszenie do CBA ws. finansowania GKS Tychy. Centralne Biuro Antykorupcyjne otrzymało od mieszkańca Tychów zgłoszenie dotyczące nieprawidłowości w finansowaniu GKS Tychy. Treść tego zgłoszenia (po usunięciu danych autora) CBA przesłało Radzie Miasta Tychy do dalszego rozpoznania. Dzisiaj (24.01) sprawą zajęła się Komisja Rewizyjna RM Tychy.

Dzisiaj (24.01) zebrała się Komisja Rewizyjna Rady Miasta Tychy, by zająć się sprawą pisma Departamentu Postępowań Kontrolnych Centralnego Biura Antykorupcyjnego. W piśmie tym dyrektor DPK CBA informuje o otrzymaniu od mieszkańca Tychów zgłoszenia dotyczącego „nieprawidłowości w finansowaniu klubów sportowych w Tychach”. Zgłoszenie to CBA przesłało Radzie Miasta Tychy celem dalszego rozpoznania.

Z treści zgłoszenia wysłanego 3 stycznia 2019 r. pocztą elektroniczną do CBA wynika, że jego autorem jest tyszanin, ojciec trójki dzieci, który – jak sam siebie określa – nie należy do żadnej partii politycznej i w swojej rodzinie nie ma nikogo, kto byłby posłem lub należał do jakiejkolwiek partii lub stowarzyszenia.

„Od dłuższego czasu zastanawia mnie finansowanie klubów piłkarskiego i hokejowego GKS Tychy. Patrząc na sponsorów są to spółki, które należą do gminy Tychy” – zauważa autor zawiadomienia i wymienia w tym kontekście m.in. PEC Tychy oraz Master Odpady i Energia. W zawiadomieniu wysłanym do CBA, jako spółki, pojawiają się też Park Wodny Tychy i RWPiGW Tychy [Wodny Park Tychy nie jest spółką – to obiekt należący do Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej SA, która z kolei w 100 proc. należy do miasta Tychy), natomiast spółki o skrócie RWPiGW Tychy nie ma (z kontekstu wynika, że autorowi chodzi zapewne o RCGWŚ SA).

W zawiadomieniu czytamy, że „Park Wodny zostaje sponsorem GKS Tychy”, choć sam dostaje dofinansowanie. Kwestię dofinansowania Wodnego Parku (który określa jako spółkę) autor zawiadomienia najwyraźniej traktuje jako pokrywanie strat i najprawdopodobniej na tej podstawie pyta jaka spółka przynosząca straty może zostać sponsorem/partnerem klubu? Klub GKS Tychy – informuje autor zawiadomienia do CBA – jest także dofinansowany z budżetu miasta.

„Odnoszę wrażenie, że jest to karuzela, która pozwala przelewać pieniądze pomiędzy spółkami” – kończy swoje zawiadomienie tyszanin.

Obradująca dzisiaj pod przewodnictwem Lidii Gajdas Komisja Rewizyjna Rady Miasta Tychy (na posiedzeniu komisji nie było prawnika, choć jak poinformowała L. Gajdas prawnik był zaproszony i telefonicznie zapewnił ją, że się zjawi) ustaliła, że zwróci się do prezydenta Tychów, aby ten z kolei zwrócił się o wyjaśnienia do spółek wymienionych w korespondencji CBA. Po otrzymaniu wyjaśnień komisja podejmie kolejne decyzje w tej sprawie.

ZB

1 KOMENTARZ

Dodaj komentarz