Zielona energia w działalności gospodarczej. OZE w MŚP

0
fot. Dimitris Vetsikas z Pixabay

W gospodarce każdego kraju istotną rolę odgrywają małe i średnie przedsiębiorstwa, określane w skrócie jako MŚP. W sektorze tym duże znaczenie przypisuje się  odnawialnym źródłom energii (OZE). Dlatego na zlecenie Departamentu Energii Odnawialnej i Rozproszonej Ministerstwa Energii wykonana została pisemna analiza zainteresowania MŚP tematyką pozyskiwania tzw. zielonej energii z OZE.

Definicję małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) podaje Rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 364 z dnia 25 lutego 2004 r. KE wydała specjalny „Poradnik dla użytkowników dotyczący definicji MŚP”, który jest pomocny przy określeniu, które przedsiębiorstwo można zaliczyć do tego sektora. Przede wszystkim firma taka musi przejść wstępne sito eliminacji zawierające kryteria zatrudnienia i finansowe. Otóż do małych i średnich przedsiębiorstw zaliczamy przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników z obrotem rocznym nieprzekraczającym 50 mln euro lub roczną sumą bilansową nieprzekraczającą 43 mln euro.

Encyklopedia Zarządzania dodaje, że od 1 stycznia 2005 r. do tej grupy zostały zaliczone również mikroprzedsiębiorstwa. To potężny sektor. Małe firmy stanowią bowiem, jak czytamy w EZ, ponad 99 proc. z 88 milionów przedsiębiorstw w Unii Europejskiej,  ich główne cechy to: zdolność do bardzo szybkiego reagowania na potrzeby rynku, otwartość na postęp techniczny i organizacyjny, potencjalna zdolność do tworzenia nowych miejsc pracy, niski koszt stanowiska pracy, łatwość dostosowania się do miejsca, czasu i zasobów, występowanie we wszystkich działach gospodarki. Nic dziwnego, że MŚP w zasadniczy sposób wpływają również na gospodarczy rozwój Polski.

Warto jeszcze zwrócić uwagę na pojęcie „przedsiębiorstwo”. Jest nim tu każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą (czyli zazwyczaj sprzedaż produktów i usług)  bez względu na formę prawną. Inaczej mówiąc, przedsiębiorstwem w sektorze MŚP jest zarówno spółka, jak i pojedyncza osoba prowadząca działalność na własny rachunek.

Ministerstwo Aktywów Państwowych informuje w Serwisie Rzeczypospolitej Polskiej (gov.pl), że na zlecenie Departamentu Energii Odnawialnej i Rozproszonej Ministerstwa Energii wykonana została pisemna analiza pt. „Rozwój odnawialnych źródeł energii w sektorze Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw, w tym możliwość zastosowania rozwiązań prosumenckich. Stan obecny i perspektywy rozwoju”. Przedstawiono w niej m.in. czynniki pozytywnie wpływające na popularyzację wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) w MŚP. Analiza przedstawia sposoby finansowania OZE w sektorze MŚP, uwarunkowania prawne i ekonomiczne wykorzystania OZE w sektorze MŚP, przykłady wykorzystania OZE w MŚP, mówi o poprawie efektywności energetycznej i redukcji niskiej emisji poprzez wykorzystanie OZE w sektorze MŚP.

(pp)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here