Zielona energia w przedsiębiorstwach. Bariery rozwoju OZE w MŚP

0
fot. Alex Csiki z Pixabay
Reklama

O aktualnym wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii (OZE) w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce mówi raport specjalny z 2020 roku „Zielona energia w MŚP. Pod lupą”. Oparty jest na badaniach zleconych przez EFL SA.

Według tego raportu (media.efl.pl/reports/16870) znaczenie odnawialnych źródeł energii doceniają wszyscy szefowie mikro, małych i średnich firm uczestniczący w badaniu, wskazując jednocześnie bariery hamujące decyzje o inwestowaniu w OZE. Chodzi głównie o zbyt wysokie koszty początkowe (skarżyło się na to 87 proc. respondentów) i długi okres zwrotu inwestycji (79 proc. badanych). Warto przy tym zwrócić uwagę, że podejście do OZE zależy od wielkości przedsiębiorstwa. W mikrofirmach znacznie częściej niż w innych przedsiębiorstwach MŚP wskazywano, że wydatki na energię stanowią zbyt małą część ich kosztów, aby inwestować w OZE. Im większa firma, tym częściej wskazywano na skomplikowane procedury, stan prawny, nieznajomość tematu i brak miejsca na zamontowanie urządzeń zapewniających dopływ energii pochodzącej z odnawialnych źródeł.

Mikrofirmy, które zdecydowały się na taką inwestycję, w 86 proc. sfinansowały ją z kredytu, a w 12 proc. był to leasing. W małych firmach odsetki te wyniosły odpowiednio: 70 proc. i 23 proc., a w średnich firmach – 59 proc. i 35 proc. Z raportu wynika, że zakup za gotówkę instalacji OZE był wyjątkiem.

Ciekawe jest też m.in. inne zestawienie obrazujące wiedzę przedsiębiorców sektora MŚP o źródłach zielonej energii, obecnym stanie korzystania z tych źródeł i planach na przyszłość. Okazuje się, że najbardziej popularna jest fotowoltaika – aż 98 proc. respondentów twierdzi, że wie o takich instalacjach, 4 proc. obecnie z nich korzysta, a 8 proc. planuje zainstalowanie. O energii wodnej wiedzieli co prawda też prawie wszyscy respondenci (95 proc.), ale nikt (0 proc.) z niej nie korzysta, nikt też nie planuje montażu takich urządzeń. Energia wiatru cieszyła się podobnym zainteresowaniem – 92 proc. badanych wiedziało, że coś takiego istnieje, ale nikt (0 proc.) nie miał u siebie turbin wiatrowych, choć 1 proc. planuje zainstalowanie wiatraków. Zdecydowanie mniejszą wiedzą dysponują przedsiębiorcy sektora MŚP jeśli chodzi o pompy ciepła – jedynie 61 proc. zna to źródło zielonej energii, nikt (0  proc.) z niego obecnie nie korzysta, ale 2 proc. nosi się z zamiarem zainstalowania takich urządzeń. O biogazie wiedziało tylko 55 proc. respondentów, nikt z badanych nie wykorzystuje tego paliwa ani nie planuje wykorzystać.

(pp), źródło: media.efl.pl

Reklama

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here