Wniosek o Park Solidarności został złożony

0
Park Południowy w Tychach, fot. ZB

Wniosek o Park Solidarności został złożony. Dzisiaj (13.09) złożono formalny wniosek o zmianę nazwy Parku Południowego na Park Solidarności. Autorem tego wniosku jest radna Ewa Węglarz. Rada Miasta powinna rozpatrzyć go na najbliższej sesji.

Pomysł zmiany nazwy Parku Południowego zgłosił na posiedzeniu Klubu Gazety Polskiej w Tychach Andrzej Drogoń (były dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach). KGP podjął w tej sprawie uchwałę, o której 8 września, podczas uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej działalność NSZZ „Solidarność”, poinformował A. Drogoń.

Na uroczystości tej, zorganizowanej przez Społeczny Komitet Upamiętnienia Udziału Mieszkańców Tychów w Powstaniu NSZZ „Solidarność” (główni organizatorzy: Ireneusz Więckowski, Marian Kubic, Andrzej Służalec) obecna była m.in. tyska radna Ewa Węglarz. Zobowiązała się do złożenia stosownego wniosku w Radzie Miasta Tychy. Uczyniła to 13 września, prosząc by uchwała zmieniająca nazwę Park Południowy na Park Solidarności przyjęta została przez aklamację (czyli jednogłośnie).

Zmiany nazw w mieście należą do wyłącznej kompetencji Rady Miasta. Decyzje w formie uchwały zapadają na sesjach RM. Aby wniosek mógł być głosowany musi znaleźć się w porządku obrad, a o umieszczeniu go tam decyduje przewodniczący Rady Miasta. Przewodniczącym Rady Miasta Tychy jest Maciej Gramatyka, szef Platformy Obywatelskiej w Tychach.

Park Południowy usytuowany jest u zbiegu ulic ks. Tischera i Sikorskiego. Znajdują się tam kościół bł. Karoliny Kózkówny i Pomnik Katyński.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here