Zmarł Władysław Trzciński, były burmistrz Lędzin

0

Dziś w nocy (2 sierpnia) zmarł Władysław Trzciński, były burmistrz Lędzin, radny miejski i powiatowy, współtwórca samorządowej niezależności gminy Lędziny. Był strażakiem-ochotnikiem, honorowym prezesem Oddziału Powiatowego Związku OSP Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego.W październiku br. skończyłby 81 lat.

Władysław Trzciński Urodził się 29 października 1938 r. w Olszanie k. Nowego Sącza. Do Lędzin Hołdunowa przeprowadził się z rodzicami w 1950 r. Przez 36 lat pracował w jednej kopalni – KWK Ziemowit w Lędzinach. Był ładowaczem, pracował w średnim dozorze, a potem został nadsztygarem i zastępcą kierownika robót górniczych.

Z żoną Heleną przeżył ponad 50 lat. Trzej synowie też związani są z kopalnią. Doczekał czworo wnucząt (informacja z 2015 r.).

W lipcu 1988 r. został wybrany radnym Miejskiej Rady Narodowej w Tychach. Był jej wiceprzewodniczącym. Lędziny wówczas administracyjnie należały do Tychów. Wspólnie z siedmioosobową grupą radnych działał na rzecz rozwoju Lędzin i Hołdunowa. Razem z radnymi z Bierunia, Bojszów, Kobióra i Gostyni brał udział w przygotowaniu uchwały Miejskiej Rady Narodowej o podziale Tychów na sześć jednostek samorządu terytorialnego. Uchwała została przyjęta niemal jednogłośnie 26 stycznia 1990 r., a później zatwierdzona przez Wojewódzką Radę Narodową w Katowicach.

27 maja 1990 r. odbyły się wybory do władz samorządowych miasta Tychy. Władysław Trzciński ponownie otrzymał mandat radnego i już kilka miesięcy później wraz z Zygfrydem Ścierskim, Klemensem Ścierskim, Wilhelmem Śmiłowskim i Janem Raszką utworzył komitet założycielski, którego celem było stworzenie samodzielnej gminy Lędziny. Trzciński został wybrany został pełnomocnikiem tego komitetu.

1 kwietnia 1991 r. powstało miasto Lędziny, a 12 maja odbyły się wybory uzupełniające do Rady Miasta Lędziny. Kilka dni później, na uroczystej sesji Rady Miasta Władysław Trzciński został wybrany pierwszym burmistrzem Lędzin. Był nim do 1994 r. Potem piastował tę funkcję w kadencji 2002-2006 (wygrał wybory bezpośrednie w pierwszej turze).

W latach 1994 został wybrany radnym miejskim, a w latach 1998-2002 i 2010-2014 był radnym powiatowym.

Władysław Trzciński był strażakiem-ochotnikiem z ponad 30-letnim stażem. Przez 12 lat piastował stanowisko prezesa Oddziału Powiatowego Związku OSP RP Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego. Potem był prezesem honorowym odznaczonym Medalem Bolesława Chomicza.

(J)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here