26. Tyska Droga Krzyżowa przeszła ulicami miasta

0
Uczestnicy 26. Tyskiej Drogi Krzyżowej przechodzą obok Urzędu Miasta Tychy, 12.04.2019 r.; fot. Zdzisław Barszewicz

26. Tyska Droga Krzyżowa przeszła ulicami miasta. W piątek 12 kwietnia ulicami Tychów, jak co roku, przeszli mieszkańcy, uczestnicząc już w 26. Tyskiej Drodze Krzyżowej. Nabożeństwo to w takiej formie organizowane jest bowiem w Tychach od 26 lat w piątki poprzedzające Wielki Tydzień.

26. Tyska Droga Krzyżowa rozpoczęła się o godz. 18.00 mszą świętą w kościele św. Krzysztofa. Wierni wypełnili świątynię. Padły słowa, że ci, którzy idą za krzyżem dają świadectwo wiary. Z kolei ksiądz Adrian Nowak mówił m.in. że mamy prawo eksponować znak krzyża, nawet gdy ktoś będzie nas za to nienawidził. Wspomniał, że pod pozorem ochrony uczuć religijnych chce się zdejmować krzyże.

– Doceńmy, że możemy swobodnie nosić krzyż na naszych piersiach – mówił ks. Nowak. – Nikt nam go nie zrywa, nie opluwa. Jeszcze.

Prawie wszyscy uczestniczący w mszy świętej przystąpili do komunii świętej. – Dopóki tak wielu ludzi przystępować będzie do komunii świętej, to to miasto się ostoi – stwierdził na zakończenie mszy ks. Nowak.

W tym roku wierni uczestniczący w drodze krzyżowej przeszli ulicami: Wyszyńskiego, Niepodległości, Cienistą, Begonii, o. Bocheńskiego do kościoła św. Marii Magdaleny. Drewniany krzyż niosła młodzież z poszczególnych parafii tyskich oraz Kobióra (zmieniali się przy poszczególnych stacjach). Do kościoła św. Marii Magdaleny krzyż wnieśli uczestniczący w nabożeństwie ks. bp Grzegorz Olszowski, ks. bp Adam Wodarczyk z innymi kapłanami.

Podczas drogi krzyżowej modlono się m.in. za mieszkańców, władze miasta, osoby chore. Rozważania opracowano na podstawie Dzienniczka św. Faustyny. „Tylko miłość nadaje czynom naszym wartość” – można było m.in. usłyszeć podczas 26.TDK.

Tekst i foto: ZB

Dodaj komentarz