55 lat kapłaństwa ks. prałata Resiaka

1
Ksiądz prałat Franciszek Resiak fot. ZB

55 lat kapłaństwa ks. prałata Franciszka Resiaka. Dzisiaj (25 czerwca) mija dokładnie 55 lat od daty przyjęcia przez ks. prałata Franciszka Resiaka święceń kapłańskich. Tychy zawdzięczają mu nie tylko zbudowanie trzech kościołów (kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w Paprocanach, kościoła Ducha Świętego w Żwakowie, kościoła na cmentarzu parafialnym Ducha Świętego) i samego cmentarza. To jeden z ostatnich wielkich kapłanów przełomu ustrojowego w Polsce, który jeszcze w czasach PRL-u wziął aktywny udział w obronie krzyża przy ówczesnej ul. Dzierżyńskiego, wspomagał w stanie wojennym strajkujących górników, a już w III Rzeczpospolitej, na prośbę strajkujących w zakładach Fabryki Samochodów Małolitrażowych w Tychach przyczynił się do zakończenia tego konfliktu.

Ks. prałat Franciszek Resiak ma 78 lat. 25 czerwca 1961 r. wyświęcony został na kapłana. Zapisał się w historii jako budowniczy kościołów w trudnych czasach władzy komunistycznej. Od 2006 r. przebywa na emeryturze.

Posługę duszpasterską rozpoczął we wrześniu 1961 r. w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Katowicach-Piotrowicach, od 1962 r. do stycznia1965 r. był wikarym w parafii św. Piotra i Pawła w Skoczowie, w latach 1965 – 1968 rektorem w Nierodzimiu (powiat cieszyński), później, od lutego 1968 r. do lipca 1972 r., proboszczem w Jaworzynce.

Od 1972 r. do 1980 r. ks. Resiak był proboszczem parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tychach Paprocanach (zbudował obecnie istniejący kościół). Od 1980 r. do 2006 r. trwa najbardziej chyba znany w Tychach okres życia ks. Resiaka – zostaje proboszczem i budowniczym znanej nie tylko w Polsce świątyni – kościoła Ducha Świętego. Wybudował niedaleko tej świątyni cmentarz parafialny a na tym cmentarzu jeszcze jeden kościół.

Jeszcze w czasach PRL-u (w 1979 r.) ks. Resiak wziął aktywny udział w obronie krzyża przy ówczesnej ul. Dzierżyńskiego (obecnie gen. Stefana Grota-Roweckiego), wspomagał strajkujących górników kopalń Ziemowit i Piast w stanie wojennym (za co otrzymał w wolnej Polsce mundur górniczy, szpadę i tytuł: „Zasłużony dla kopalni Piast). Już w III Rzeczpospolitej, w latach 90., na prośbę protestujących, był jednym z negocjatorów przy zakończeniu wielkiego strajku w Fabryce Samochodów Małolitrażowych w Tychach.

Papież Jan Paweł II przyznał mu w 2000 r. tytuł prałata; uhonorowany w 1982 r. tytułem kanonika, odznaczony medalem „Zasłużony dla miasta Tychy”. To zaledwie szkic biografii księdza prałata Franciszka Resiaka.

Obszerny wywiad z ks. prałatem Franciszkiem Resiakiem publikujemy w Nowym Echu nr 20.

1 KOMENTARZ

Dodaj komentarz