BOŚ wybrany przez NFOŚiGW do udzielania dotacji. Program „Mój elektryk”

0
fot. rostichep z Pixabay
Reklama

Bank Ochrony Środowiska SA, w imieniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, będzie jako pierwszy udzielał przedsiębiorcom dotacji do leasingu pojazdów zeroemisyjnych w ramach programu priorytetowego „Mój elektryk”. Umowę w tej sprawie podpisano 8 września br.

Jak informuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska, 8 września podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawarł z Bankiem Ochrony Środowiska SA umowę w sprawie dystrybucji dopłat do leasingu pojazdów zeroemisyjnych. Podpisana umowa jest efektem zakończonego naboru mającego wyłonić banki, które w imieniu NFOŚiGW będą rozdzielać dotacje (głównie dla przedsiębiorców) w formie dopłat do leasingu w ramach programu priorytetowego „Mój elektryk”. Program ten będzie wdrażany w latach 2021-2026. Jego budżet wynosi obecnie 500 mln zł, w tym aż 400 mln zł przeznacza się na dopłaty do leasingu. Z otrzymanej z NFOŚiGW puli pieniędzy banki-pośrednicy będą udzielały firmom i instytucjom dofinansowania w formie bezzwrotnej dotacji na fabrycznie nowe samochody zeroemisyjne kategorii M1, N1 oraz L1e- L7e. W pierwszym etapie NFOŚiGW udostępni BOŚ SA 20 mln zł na dopłaty do leasingu pojazdów zeroemisyjnych. Kwota ta może zostać zwiększona.

– Dostępny budżet programu pozwoli na potrojenie liczby pojazdów zeroemisyjnych w naszym kraju – powiedział Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska.

– BOŚ SA jest zobowiązany najpóźniej w ciągu 90 dni zapewnić zdolność operacyjną do udzielania w imieniu NFOŚiGW dotacji leasingobiorcom, głównie przedsiębiorcom – poinformował Artur Lorkowski, wiceprezes NFOŚiGW.

– Dzięki współpracy BOŚ i NFOŚiGW przyjazne środowisku samochody elektryczne staną się znaczenie bardziej dostępne dla polskich przedsiębiorców – stwierdził Wojciech Hann, prezes BOŚ SA. – Liczymy, że pozwoli to modernizować firmowe floty i skutecznie wspierać realizację Planu Rozwoju Elektromobilności w Polsce.

Reklama

Przedsiębiorcy, tak jak dotychczas, będą składać w firmie leasingowej wnioski o leasing oraz – dodatkowo – wnioski o dotację. Zweryfikowany pozytywnie wniosek o dotację firma leasingowa  przekaże do banku współpracującego z NFOŚiGW, a ten, w imieniu NFOŚiGW, w ciągu maksymalnie 20 dni podejmie decyzję o udzieleniu dopłaty.

Warto też wiedzieć, że w ramach programu „Mój elektryk” od 12 lipca br. w NFOŚiGW trwa nabór wniosków od osób fizycznych chcących otrzymać dotację do zakupionego osobowego auta elektrycznego (termin składania wniosków upływa 31 września 2025 r.). Kwota dopłaty sięga w tym naborze 18 750 zł, a w przypadku rodzin wielodzietnych (posiadaczy Karty Dużej Rodziny) – nawet 27 000 zł. Program daje możliwość otrzymania z NFOŚiGW dotacji do zakupu fabrycznie nowych pojazdów zeroemisyjnych kategorii M1, których koszt nabycia nie przekracza 225 000 zł (limit cenowy nie dotyczy posiadaczy KDR). Budżet naboru dla osób fizycznych wynosi do 100 mln zł. A w następnym kroku NFOŚiGW uruchomi wsparcie dotacyjne na zakup pojazdów przez klientów instytucjonalnych (innych niż osoby prywatne).

(pp)

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here