Co dalej ze strażą miejską?

1
Fot. J. Jędrysik
Co dalej ze strażą miejską? Podczas wspólnego posiedzenia komisji społecznej i komisji bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Bieruniu (26 listopada) debatowano m.in. nad przyszłością bieruńskiej Straży Miejskiej. Czy ta formacja będzie dalej istnieć? Burmistrz zapowiada konsultacje społeczne w tej sprawie.
W Bieruniu nie od dziś pojawia się kwestia zasadności utrzymywania Straży Miejskiej. O przyszłość tej formacji na posiedzeniu obu komisji RM zapytał radny Damian Gerycki.
Radny Damian Gerycki; fot. L. Gawin

– Jeżeli chodzi o Straż Miejską, to rzeczywiście jesteśmy w przededniu podejmowania decyzji, co dalej – odpowiedział burmistrz Krystian Grzesica. – Planuję w najbliższym czasie przeprowadzić obszerne konsultacje społeczne w tym zakresie i zapytać mieszkańców Bierunia, jakie jest ich zdanie na temat Straży Miejskiej. Czy uważają, że ta formacja, w tym kształcie powinna istnieć w mieście, czy też nie. Zależy nam, by jak największa ilość bierunian wzięła udział w tych konsultacjach – dodał burmistrz.

Burmistrz Grzesica stwierdził, że w zależności od wyniku konsultacji Straż Miejska będzie dalej funkcjonować – mając dużą legitymację społeczną i będąc odporną na populistyczne hasła albo władze miasta będą zmierzać do likwidacji tej jednostki. Decyzje te będzie podejmować Rada Miejska.
– Nawet jeśli Straż Miejska w Bieruniu będzie zlikwidowana, większość jej zadań nadal będzie realizowanych. Jako przykład mogę wskazać obsługę monitoringu miejskiego, który obecnie podlega Straży Miejskiej, a równie dobrze może się być nadzorowany bezpośrednio przez wydziały ratusza (zarządzanie kryzysowe lub wydział organizacyjny). Cześć strażników znalazłaby wtedy tam zatrudnienie – zakończył Krystian Grzesica.

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here