Co z Pierwszą Komunią Świętą?

0
W maju miały się odbyć Pierwsze Komunie Święte; fot. RB

W wielu parafiach w najbliższym czasie miała się odbyć Pierwsza Komunia Święta. Epidemia koronawirusa zmieniła jednak wszystko. Arcybiskup Wiktor Skworc, metropolita katowicki, 4 maja wydał komunikat, w którym porusza m.in. ten temat.  Zgodnie z wytycznymi zaleca się organizowanie uroczystości dla pojedynczych lub kilku rodzin podczas niedzielnej mszy św. i w dni powszednie. Podczas spowiedzi  obowiązują standardy epidemiologiczne. „Rodziców i dzieci komunijne należy roztropnie pouczyć o formie przyjęcia Komunii św. na rękę i wyjaśnić racje”.

Jak czytamy we wstępie komunikatu, w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w województwie śląskim i w archidiecezji katowickiej obowiązują nadal dotychczasowe akty prawne metropolity katowickiego związane z ogłoszeniem stanu epidemicznego i odnoszące się do sprawowania posługi duszpasterskiej i liturgicznej, ze szczególnym uwzględnieniem wskazań zaktualizowanych w zarządzeniu z 4 maja.

Punkt 5. komunikatu dotyczy uroczystości wczesnej i Pierwszej Komunii Świętej. Można w nim przeczytać, że ze względu na niemożliwość określenia czasu zakończenia pandemii  poleca się proboszczom zorganizowanie w najbliższym czasie uroczystości wczesnej i Pierwszej Komunii Świętej w ścisłej współpracy z rodzicami i katechetami dla pojedynczych lub kilku rodzin, tak by zachować obowiązujące zasady sanitarne.

„Odkładanie i planowanie uroczystości komunijnej dla części lub całej grupy dzieci na bliżej nieokreśloną przyszłość nie będzie służyło duchowemu dobru dzieci. Tym niemniej ostateczną decyzję niech podejmują w tej sprawie rodzice, zawsze w porozumieniu z proboszczem” – czytamy w komunikacie.

Bezpośrednie przygotowanie do uroczystości komunijnej powinno mieć również charakter indywidualny (rodzinny – zdalny, bez mnożenia spotkań). Pierwszą spowiedź św. należy sprawować według zasad opisanych w punkcie 4 komunikatu.  Zgodnie z tymi zasadami ma się ona odbywać w przewietrzonym miejscu poza konfesjonałem, z zachowaniem odpowiedniego dystansu, przy użyciu masek ochronnych, zwracając absolutną uwagę na sakrament i niezbędną dyskrecję. Miejscem takiej spowiedzi, zamiast konfesjonału, może być salka parafialna bądź inne pomieszczenie. Należy przy tym zachować wskazane środki ostrożności i wzajemnego bezpieczeństwa.

„Obowiązkiem duszpasterzy jest wyjaśnianie wiernym pozasakramentalnych dróg pojednania z Bogiem i Kościołem. Przypominam jednocześnie, że zawsze, ilekroć istnieje poważna racja, i nie ma sposobności wyspowiadania się, wtedy dla usposobienia duszy do stanu łaski, wierny „jest obowiązany wzbudzić akt żalu doskonałego, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej”.

W komunikacie czytamy również, że Pierwszej Komunii św.  można udzielić podczas mszy św. w niedzielę i dni powszednie; także podczas mszy św. dodatkowych, na które tym samym arcybiskup wydaje zgodę. „Rodziców i dzieci komunijne należy roztropnie pouczyć o formie przyjęcia Komunii św. na rękę i wyjaśnić racje”.

(r), źródło: Archidiecezja Katowicka

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here