Czy jesteście zadowoleni z warunków życia w waszych miejscowościach? Wyniki ankiety

0
Reklama

W drugiej połowie stycznia br. opublikowaliśmy w portalu NoweInfo.pl ankietę, w której poprosiliśmy państwa m.in. o ocenę warunków życia w waszych gminach i wskazanie najważniejszych dla ich rozwoju inwestycji. Dziś prezentujemy wyniki tego badania. Okazuje się, że ponad 75 proc. ankietowanych przez nasz portal jest zadowolonych z faktu zamieszkiwania w swojej miejscowości.

Badaniem ankietowym objęci zostali czytelnicy 58 gazet i portali lokalnych (m.in. NoweInfo.pl i dwutygodnik Nowe Info), w tym gazet zrzeszonych w Stowarzyszeniu Gazet Lokalnych, które jest partnerem projektu „InForMe 2.0 – działania informacyjne w zakresie promocji Polityki Spójności w polskich mediach lokalnych”, realizowanego we współpracy z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego.

Ankietę opublikowaną w portalu NoweInfo.pl wypełniło 101 czytelników m.in. z Tychów oraz z gmin powiatów: mikołowskiego, bieruńsko-lędzińskiego i pszczyńskiego. Wszystkim, którzy odpowiedzieli na pytania dziękujemy. Oto Państwa odpowiedzi.

Na pytanie „Czy jest Pan(i) zadowolony(a), że mieszka na terenie swojej gminy?”

40 proc. respondentów odpowiedziało „zdecydowanie tak”, a 36 proc. „raczej tak”. 11 proc. zaznaczyło „raczej nie”, a 9 proc. wybrało opcję „zdecydowanie nie”. 4 proc. ankietowanych nie potrafiło jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie.

Reklama

W związku z tym, że ponad 75 proc. ankietowanych dobrze czuje się w swoim miejscu zamieszkania, wyprowadzkę do innej miejscowości rozważyłoby jedynie 26 proc. (patrz wykres poniżej).

Aż 96 proc. badanych deklaruje, że interesuje się sprawami swojej miejscowości.

Jak mieszkańcy ocenili poszczególne obszary funkcjonowania swoich gmin?

Najlepiej (kolor pomarańczowy na poniższym wykresie) oceniono walory przyrodnicze (środowisko) oraz organizację ruchu samochodowego i komunikacji publicznej. Chociaż jeśli chodzi transport zbiorowy, to również wiele (ponad 20 proc.) było wskazań skrajnie negatywnych. Według ankietowanych dobrze funkcjonuje (kolor zielony) oświata, opieka społeczna. Czują się też bezpiecznie. Tak sobie (kolor żółty) jest z dostępem do usług medycznych i oferty spędzania czasu wolnego.

Wśród najważniejszych kryteriów, które decydował o wyborze miejsca zamieszkania ankietowani wskazywali: bezpieczeństwo, bliskość rodziny i znajomych, cisza i spokój, walory przyrodnicze i cena nieruchomości.

Kierunku rozwoju gminy, które władze powinny rozważyć jako najkorzystniejsze dla jej rozwoju

Ankietowani mieli możliwość wskazania trzech kierunków rozwoju swojej miejscowości, które władze powinny rozważyć w kontekście rozwoju gminy. Ponad 60 proc. wskazań to „gmina sprawna i funkcjonalna (szybki i sprawny transport, dogodne połączenia ze sąsiednimi gminami, dostęp do Internetu, sprawna obsługa mieszkańców w urzędach). Prawie 60 proc. wskazań padło na „gminę z atrakcyjną ofertą spędzania czasu wolnego (parki rozrywki, baseny, ścieżki rowerowe).

Gdyby ankietowani mieli możliwość wydatkowania dodatkowych pieniędzy na inwestycje w gminie, to najchętniej wydali by je na:

  • drogi i chodniki
  • parkingi i miejsca postojowe
  • bazę rekreacyjną (place zabaw, strefy aktywności)
  • bazę edukacyjną
  • oświetlenie uliczne
  • ścieżki rowerowe.

Co ciekawe, choć ankietowani lubią swoje miejsce zamieszkania i identyfikują się z nim, to najczęściej jako pierwsze skojarzenie związane ze swoją miejscowością, wybierali opcję „gmina bez charakteru”.  Na drugim miejscu wskazywano „spokojną, bezpieczną gminę”. Niewielu respondentom ich gmina kojarzy się  z bogatymi ludźmi i wysokim standardem życia (patrz wykres poniżej).

Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach konkursu 2018CE16BAT042 „Wsparcie środków informacyjnych dotyczących polityki spójności UE”. Niniejsza publikacja odzwierciedla wyłącznie stanowisko autora. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek użycie zawartych w niej informacji.

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here