Czy komornik może zająć mieszkanie albo dom?

0

Sprawy komornicze nie są proste. W takich przypadkach często pojawiają się poważne problemy wynikające z konieczności zajęcia mienia dłużnika, który wcześniej nie spłacił swoich zobowiązań. Dotyczą one między innymi spraw związanych z zajęciem nieruchomości, na przykład mieszkania czy domu.

Głównym zadaniem komornika jest działanie na zlecenie wierzyciela, który chce odzyskać należne mu pieniądze. Wierzycielem może być w tym przypadku osoba prywatna, firma, ale również Państwo. Zajęcie komornicze może dotyczyć różnych elementów majątku dłużnika, aby pokryć zadłużenie oraz koszty związane z obsługą roszczenia.

Czy komornik może zająć nieruchomość?

Komornik ma uprawnienia do zajmowania nieruchomości, dlatego też może on w określonych przypadkach zająć mieszkanie, dom oraz inne nieruchomości należące do dłużnika, na przykład jak działka.

Tego typu sprawy najczęściej dotyczą sytuacji, gdy dłużnik ma znaczne długi, na przykład wynikają one z niespłaconych kredytów bankowych. Zdarzają się on stosunkowo rzadko, niemniej jednak można się na nie narazić, gdy zaciągnie się zobowiązanie, a potem nie spłaci się do w wyznaczonym terminie. Wierzyciel może wtedy przekazać sprawę do sądu, a potem może ona trafić do kancelarii komorniczej.

Kiedy komornik może zająć nieruchomość?

Komornik może zająć nieruchomość wtedy, gdy konieczna jest egzekucja długów, a nieruchomość może pozwolić na pokrycie zadłużenia.

W takiej sytuacji na początku komornik wzywa dłużnika do spłacenia zaległości. Dłużnik ma wtedy 14 dni, aby uregulować zobowiązanie. W przeciwnym przypadku komornik Gliwice czy też w innym mieście przystępuje do dalszych prac. Zajmuje się on opisem oraz oszacowaniem wartości nieruchomości. Przekazuje on również odpowiednie informacje do sądu, aby dokonać wpisu w księdze wieczyste nieruchomości. Może on wtedy wejść na teren nieruchomości i dokonać jej zajęcia.

Co wtedy, gdy komornik chce zająć mieszkanie albo dom?

Gdy komornik sądowy Gliwice albo w innej miejscowości chce dokonać zajęcia nieruchomości, dłużnik często nie ma innej metody obrony jak spłata zadłużenia. W przeciwnym przypadku komornik wraz policją mogą wkroczyć na teren nieruchomości i dokonać zajęcia.

Gdy dłużnik uważa, że działania komornika nie są zgodne z prawem, doszło do pogwałcenia jego praw, w takim przypadku może on również zgłosić odpowiednią skargę. Pomocą w takiej sytuacji zajmują się również specjalne kancelarie prawne, które mogą zapewnić klientom kompleksową obsługę w tak trudnych sprawach dotyczących zajęcia nieruchomości.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here