Czy park miejski przy ratuszu stanie się parkiem Solidarności? Głosowanie jutro.

0
Park miejski 12.02.2018 r.; fot. ZB

Czy park miejski przy ratuszu stanie się parkiem Solidarności? Głosowanie jutro. Jutro (22.02) Rada Miasta Tychy ma zadecydować o nadaniu parkowi przy Urzędzie Miasta nazwy: park Solidarności. W ubiegły poniedziałek Komisja Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego RM zdecydowanie poparła ten projekt.

Wnioskodawczynią jest opozycyjna radna Ewa Węglarz. Pierwotnie parkiem Solidarności miał być nazwany skwer przy kościele bł. Karoliny w Tychach, ale ostatecznie gdy tamta przestrzeń zyskała nazwę Rodzinny Park bł. Karoliny – radna Węglarz wniosła do porządku obrad wniosek o nazwanie parku miejskiego przy Urzędzie Miasta Tychy parkiem Solidarności, finalizując w ten sposób inicjatywę Klubu Gazety Polskiej w Tychach.

Treść projektu uchwały jest krótka i sprowadza się do nadania parkowi położonemu na terenie Tychów między aleją Niepodległości i ulicą Edukacji nazwy park Solidarności. Jeśli projekt zostanie przegłosowany pozytywnie, uchwała zacznie obowiązywać od dnia jej podjęcia, tj. od czwartku 22 lutego 2018 r.

W uzasadnieniu projektu uchwały czytamy:

„Wnioskowana nazwa „Park Solidarności” zrodziła się w niecodziennych okolicznościach. Została oficjalnie zgłoszona 8 września 2017 r. podczas uroczystości upamiętniającej powstanie Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność”, zrzeszającego komisje zakładowe z miasta Tychy i innych śląskich zakładów pracy we wrześniu 1980 r. Jej członkowie stali się ofiarami ucisku, przemocy i represji ze strony ówczesnych władz za to, że poświęcali swoje siły oraz życie w obronie ludzkiej godności, solidarności i wolności Ojczyzny.

Ta propozycja spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem środowiska solidarnościowego miasta Tychy i jest przez nie oczekiwana. Nazwa nawiązuje do idei solidarności międzyludzkiej, jako idei etycznej i tworzącej więzi, a jednocześnie w pewnym sensie niepolitycznej. Odkrycie idei solidarności jest ściśle związane z osobą św. Jana Pawła II, który potrafił dostrzec i odsłonić jej uniwersalny sens, podkreślając, że wszelki społeczny ład „winien urzeczywistniać się w ramach solidarności i wolności” (Jan Paweł II, Solicitudo rei socialis, s.33). Park Solidarności winien być hołdem złożonym tyszanom, którzy oddali swe siły, kariery i poświęcili życie dla lepszej przyszłości oraz wyrazem idei wspólnoty międzyludzkiej w obecnych czasach.”

Projekt opiniowały dwie komisje Rady Miasta Tychy: Komisja Porządku Publicznego i Zdrowia oraz Komisja Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego. Towarzyszyły temu niemałe emocje. Radni pierwszej z komisji w komplecie wstrzymali się od głosu (patrz tutaj). Inaczej było na poniedziałkowym (19.02) posiedzeniu Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego –na 13 obecnych radnych od głosu wstrzymał się tylko jeden, pozostali opowiedzieli się z parkiem Solidarności.

(icz)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here