Dzieci mają świadomość przyrody. Ekomyślenie przedszkolaków.

0
Dzieci w naturalny sposób interesują się ekologią, fot. pixabay

Dzieci, a szczególnie dzieci przedszkolne, na skutek naturalnego dla nich myślenia magicznego, są wyjątkowo chłonne na wszelkie treści związane z ekologią i ściśle z tym związaną ochroną przyrody. Dlatego przekazywane im wiadomości trzeba dostosować do wyobrażeń o otaczającym świecie. Służy temu m.in. publikacja pt. „Ekologiczna edukacja przedszkolna” pod redakcją dr Elżbiety Jaszczyszyn.

Wydawcą „Ekologicznej edukacji przedszkolnej” jest Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju „Agro-Group”. Publikację tę sfinansowano z pieniędzy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz WFOŚiGW w Łodzi.

Różne są definicje ekologii. Nie ulega jednak wątpliwości, że jest to nauka. Zajmuje się nie tylko funkcjonowaniem przyrody, ale stara się poznać jej strukturę. Nie da się tego zrobić, nie badając oddziaływania między organizmami oraz oddziaływania tych organizmów na środowisko, w którym żyją. Trudno jednak, aby ekologiczna wiedza podana w oparciu o takie pojęcia zainteresowała najmłodszych. Na szczęście dzieci, szczególnie przedszkolaki, dysponują szeroko rozwiniętym myśleniem magicznym. Opiera się ono o dwa główne źródła: animizm (czyli przypisywanie cech życia przedmiotom) i antropomorfizm (tj. przypisywanie otoczeniu, a przede wszystkim zwierzętom, cech ludzkich). Autorzy „Ekologicznej edukacji przedszkolnej” zauważają, że dzięki temu dzieci mają świadomość przyrody, czyli dostrzegają wyraźnie to, o czym ludzie dorośli nie chcą pamiętać. Trzeba to tylko umiejętnie wykorzystać w procesie edukacyjnym.

W szkołach ekologia jest już ważnym elementem w procesie uwrażliwiania na otaczający świat. Projekty edukacyjne kierowane są przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych. Później rozwijane są w szkołach ponadpodstawowych. A co z przedszkolakami? W całym kraju, jak czytamy, przedszkola o profilu ekologicznym stanowią przysłowiową kroplę w morzu potrzeb. Temu przeciwdziałać ma właśnie opracowanie „Ekologiczna edukacja przedszkolna”, stanowiące pomoc dla nauczycieli pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym.

(pp)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here