Gmina i powiat wspólnie będą zarządzać szpitalem w Pszczynie

0
Reklama

Dziś (21 września) starostwo pszczyńskie i gmina Pszczyna zawarły umowę o wspólnym prowadzeniu miejscowego szpitala.

Z podpisanej starostę Barbarę Bandołę, wicestarostę Damiana Cieszewskiego oraz burmistrza Pszczyny Dariusza Skrobola umowy o współpracy wynika, że gmina Pszczyna obejmuje 13,47 proc. udziałów w spółce prowadzącej szpital (za kwotę 760 tys. zł) i wspólnie z powiatem będzie odtąd konsultować sprawy istotne dla spółki, decydować o dopłatach, podwyższaniu kapitału, działać na rzecz podnoszenia jakości usług w szpitalu.

Jak informuje nas Marcela Grzywacz, rzecznik prasowa starostwa, okoliczne samorządy od kilku lat wspierają finansowo szpital w Pszczynie. W latach 2018-2021 przekazały one ponad 18,2 mln zł. Z tego 1,3 mln zł było wsparciem gmin z obszaru powiatu na zakup sprzętu, a ok. 1,5 mln zł pochodziło ze środków budżetu państwa i samorządu województwa. Powiat pszczyński w ciągu ostatnich 4 lat wsparł szpital z własnego budżetu kwotą niemal 15,4 mln zł. Te środki przeznaczone zostały zarówno na dopłaty do bieżącej działalności, podwyższenie kapitału zakładowego spółki, remonty, inwestycje i zakupy sprzętu.

Jak słyszymy, zarząd powiatu pszczyńskiego i dyrekcja szpitala dążyły do poszerzenia struktury właścicielskiej spółki prowadzącej placówkę trwały od niemal trzech lat. Zawarcie umowy o współpracy pomiędzy powiatem a gminą poprzedziło szereg formalności, m.in. rozpoczęto procedurę zmiany nazwy spółki Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Woli na Szpital Joanitas w Pszczynie Samorządowa Spółka z o.o.; podwyższono kapitał zakładowy, a w obecności notariusza burmistrz złożył w imieniu gminy Pszczyna oświadczenie o przystąpieniu do spółki oraz objęciu nowo utworzonych udziałów.

Jak podkreślała starosta pszczyńska Barbara Bandoła, założenie spółki samorządowej to forma pomocy szpitalowi na trudny czas normowania się finansowania opieki szpitalnej w naszym kraju. – To zapewnienie mieszkańcom bliskiego dostępu do usług medycznych. Szpital kontraktuje w Narodowym Funduszu Zdrowia świadczenia na oddziały i poradnie. Finansowanie procedur medycznych w ramach opieki szpitalnej jest niskie, nie pokrywa kosztów funkcjonowania – wiemy, że to jest zadanie państwa. Planowane są zmiany systemu, miejmy nadzieję, że zostanie w końcu wprowadzony taki, który pozwoli szpitalowi pszczyńskiemu utrzymać się z zakontraktowanych świadczeń, jednak dopóki tak nie jest, potrzebna jest tej placówce pomoc – mówiła starosta.

Reklama

– Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców to jeden z głównych celów samorządu terytorialnego. Dzisiaj nie widzimy innej możliwości jak wsparcie powiatu  w zakresie prowadzenia szpitala – mówił burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol. – Chciałbym, aby nasza decyzja o wejściu do spółki była krokiem milowym do tego, aby pozostałe samorządy, również te spoza naszego powiatu, których mieszkańcy leczą się w pszczyńskim szpitalu, także taką możliwość rozważyły. Trwają rozmowy z wójtami i burmistrzami i myślę, że będzie to bardzo dobry sygnał nie tylko na Śląsk, ale dla całej Polski – dodał Dariusz Skrobol.

Marcin Leśniewski, dyrektor szpitala i prezes spółki zarządzającej placówką podkreślał, że zawarcie samorządowej umowy ma znaczenie przede wszystkim w dwóch obszarach. – Po pierwsze to wsparcie finansowe, które pomaga w uzyskiwaniu i utrzymywaniu płynności finansowej szpitala jako przedsiębiorstwa. Drugi obszar to swego rodzaju wsparcie moralne. Sytuacja, w której przedstawiciele mieszkańców uznają, że szpital jest miejscem, w którym można współpracować ponad interesami poszczególnych gmin. To pokazuje, że moc moralna tego przystąpienia ma znaczenie najważniejsze – podkreślał dyrektor Leśniewski.

(J)

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here