Jak przygotować się do zmian klimatycznych. Miejski Plan Adaptacji

0

Klimat się zmienia. Dlatego Narodowy Fundusz Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej opracował krótki poradnik. W ramach przygotowań do zmian klimatu zaleca sporządzenie Miejskiego Planu Adaptacji (MPA).

Dowodem na zachodzące zmiany w naszej strefie klimatycznej są, według NFOŚiGW, relatywnie krótkie opady o bardzo dużej intensywności (deszcze nawalne), burze śnieżne w okresie wiosennym, długotrwałe upały i okresy bezwietrzne, trąby powietrzne i występujące latem huragany. Zjawiska te są szczególnie uciążliwe dla obszarów zurbanizowanych. Dlatego Narodowy Fundusz Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach adaptacji do zmian klimatu oraz ograniczania skutków zagrożeń środowiska, opracował miniporadnik (znajdujący się na stronie nfosigw.gov.pl), mający pomóc zrozumieć zachodzące zjawiska i ułatwić przystosowanie się do nich. NFOŚiGW zaleca opracowanie Miejskiego Planu Adaptacyjnego.

MPA powinien zawierać ocenę bieżącej sytuacji danego miasta z uwzględnieniem m.in. obszarów najbardziej narażonych na zmiany klimatyczne oraz zestaw przedsięwzięć, które w ramach adaptacji powinny być wykonane w pierwszej kolejności. Zalecane są trzy równoległe kierunki działań: propagowanie wiedzy o zmianach klimatycznych i dobrych praktykach służących adaptacji, dokonanie zmian w funkcjonowaniu miasta w zakresie m.in. zarządzania instytucjami i służbami miejskimi, realizowanie inwestycji o charakterze adaptacyjnym.

Jak czytamy na stronie nfosigw.gov.pl  Ministerstwo Środowiska w „Podręczniku adaptacji dla miast – wytyczne do przygotowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu” określiło metodologię sporządzania MPA.

(pp)

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here