Kończą budowę kanalizacji w Ścierniach

0
Po położeniu rur naprawiane są nawierzchnie ulic; fot. UM Bieruń

Jak informuje Urząd Miasta w Bieruniu, zakończono już drugi etap budowy sieci kanalizacyjnej w Ścierniach, a trzeci jest finalizowany. Kolejne gospodarstwa przyłączane są do sieci.

Przypomnijmy, że II etap budowy swym zasięgiem objął ulice: Grafitową, Pszenną, Wapienną oraz część ulic: Warszawskiej, Kamiennej oraz Marglowej. Łącznie powstało 2,97 km sieci kanalizacji sanitarnej, do której podłączono 25 gospodarstw domowych. Koszt wyniósł 2,6 mln zł, z czego 1, 3 mln zł dofinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Obecnie trwają prace dotyczące odtworzenia nawierzchni drogowej na ulicach: Pszennej, Kamiennej, Wapiennej, Marglowej i Grafitowej. Przewidywany termin zakończenia robót to 15 czerwca br.

Budowa kanalizacji w ramach trzeciego etapu dobiega końca. Wybudowano przepompownię ścieków na ulicach: Bazaltowej i Piaskowcowej oraz wykonano 2,3 km sieci kanalizacji sanitarnej, z której korzysta 20 gospodarstw domowych. Koszt III etapu wyniósł 2,1 mln zł (w tym 650 tys. zł WFOŚiGW). Po zakończeniu tych prac rozpoczną się roboty drogowe na ulicach Bazaltowej i Piaskowej. Potrwają od 15 czerwca do 20 lipca br..

Łącznie cały projekt obejmujący cztery etapy realizacji inwestycji przewiduje wybudowanie prawie 16 km sieci kanalizacji sanitarnej, co umożliwi podłączenie 164 gospodarstw domowych.

Dodaj komentarz