Kto chce zostać asystentem niepełnosprawnej osoby?

0

Kto chce zostać asystentem niepełnosprawnej osoby? Trwa rekrutacja w ramach projektu pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2020-2021. Usługi asystenckie polegać będą m.in. na załatwianiu spraw urzędowych, pomocy w dotarciu do pracy, domu itp.

Jak informuje Ewa Grudniok, rzecznik prasowa Urzędu Miasta Tychy, rusza realizacja projektu pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2020-2021. Projekt ten realizowany jest także w Tychach przez Fundację Internationaler Bund Polska. Zadanie, jak słyszymy, realizowane będzie od stycznia do końca 2021 r., w województwie małopolskim (obejmie: miasto Kraków oraz powiaty krakowski, chrzanowski, wadowicki, oświęcimski) i śląskim (Tychy, Mysłowice, powiaty: bieruńsko-lędziński, pszczyński, mikołowski).

W ramach projektu dla co najmniej 100 osób świadczone będą usługi asystenckie. Chodzi o co najmniej 40 dzieci do 16 roku życia (z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji) oraz o co najmniej 60 osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydawane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych.

Usługi asystenckie polegać mają m.in. na pomocy osobom niepełnosprawnym w czynnościach takich jak: wyjście, powrót oraz/lub dojazdy w wybrane przez uczestnika programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/ rozrywkowe/społeczne/sportowe); zakupy (asystent ma pomóc, a nie wyręczać osoby niepełnosprawnej), załatwianie spraw urzędowych. W przypadku dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności asystent ma pomóc także w dotarciu do placówki oświatowej i powrocie z niej (szczegóły dostępne są na stronie Fundacji Internationaler Bund Polska Fundacji). Dane kontaktowe (w godzinach 10.00-14.00, od poniedziałku do piątku): tel. 789 489 531, e-mail: pomoc-polska@ib.de; wolontariat-tychy@ib.de

– Projekt realizowany jest w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego – informuje rzecznik UM Tychy.

(pp)

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here