KZK GOP zorganizuje przewóz pasażerów na lotnisko w Pyrzowicach

0
Lotnisko Katowice-Pyrzowice; fot. ZB

KZK GOP zorganizuje przewóz pasażerów na lotnisko w Pyrzowicach. Wczoraj (17.05) zgromadzenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii podjęło uchwałę powierzającą Komunikacyjnemu Związkowi Komunalnemu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego obsługę linii autobusowych kursujących na lotnisko w Katowicach-Pyrzowicach. Linie te mają być uruchomione we wrześniu br.

Jak poinformowała nas Kamila Rożnowska z Departament Promocji i Komunikacji Społecznej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zmodyfikowano nieco przebieg wcześniej podanych tras linii lotniskowych.

Najnowsze plany zakładają, by pomiędzy Katowicami a lotniskiem funkcjonowało połączenie bezpośrednie (tzn. bez żadnych przystanków pośrednich). Dodatkowo autobusy drugiej linii, które rozpoczną kurs w Katowicach, jadąc przez Sosnowiec, zatrzymywać się będą również w Będzinie. Pozostałe dwie linie pozostają bez zmian. Chodzi o kursy na trasach: Gliwice – Zabrze – Bytom – Piekary Śląskie – lotnisko Pyrzowice oraz: Tychy – Katowice – lotnisko Pyrzowice.

– W tej chwili trwają prace związane z rozpoczęciem procedury przetargowej, a więc jest jeszcze za wcześnie, aby mówić o tym, jakimi numerami linie te zostaną oznaczone – informuje Kamila Rożnowska.

Wiadomo już jednak, jakie jest docelowe rozwiązanie dotyczący opłat za te przewozy.

– Planujemy, aby na liniach lotniskowych obowiązywał bilet całodobowy, który – według wspólnego, metropolitalnego cennika – kosztuje 14 zł – informuje nas K. Rożnowska.

 Konkretnym krokiem poczynionym 17 maja w kierunku uruchomienia autobusowych linii lotniskowych było podjęcie przez zgromadzenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii uchwały wyrażającej zgodę na powierzanie Komunikacyjnemu Związkowi Komunalnemu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego realizacji tego zadania.

– Powierzenie tego zadania KZK GOP wynika z faktu, że posiada on profesjonalne służby do prawidłowego zlecania, kontrolowania i nadzorowania świadczonych usług oraz egzekwowania należności z tytułu nałożonych kar – tłumaczy K. Rożnowska. – Co więcej, gdy Metropolia od 1 stycznia 2019 roku przejmie funkcje organizatora transportu zbiorowego na jej obszarze, wówczas zadanie to wróci do niej wraz ze służbami, które będą odpowiedzialne za jego realizację.

Pierwsze autobusy linii lotniczych powinny wyruszyć na trasę już we wrześniu 2018 roku.

(pp)

Dodaj komentarz