Marszałek i wojewoda będą współpracować w uczczeniu stulecia wybuchu powstań śląskich

0
Wicemarszałek Wojciech Kałuża (pierwszy z lewej); fot. BP UMWS Tomasz Żak

Marszałek i wojewoda będą współpracować w uczczeniu stulecia wybuchu powstań śląskich. Dzisiaj (11 lutego) Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego, i Jarosław Wieczorek, wojewoda śląski, zawarli porozumienie o współpracy w ramach organizacji i popularyzacji obchodów stulecia wybuchu powstań śląskich.

Porozumienie podpisał również wicemarszałek Wojciech Kałuża. W uroczystości brał także udział wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski.

– Strona rządowa i samorządowa bardzo poważnie podchodzą do realizacji obchodów stulecia Powstań Śląskich, dlatego podpisaliśmy dzisiejsze porozumienie – mówi Jakub Chełstowski. – Dzięki porozumieniu zrealizujemy wiele wspaniałych wydarzeń upamiętniających walkę powstańców o przyłączenie Górnego Śląska do Polski – mówił w trakcie uroczystości marszałek Jakub Chełstowski.

Preambuła głosi, że porozumienie zawarto „w poczuciu głębokiego szacunku do patriotycznej postawy ludu śląskiego w walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej oraz w związku z ustanowieniem przez Sejm RP roku 2019 Rokiem Powstań Śląskich i Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie ogłoszenia roku 2019 Rokiem Stulecia Wybuchu I Powstania Śląskiego”.

 – Bardzo się cieszę, że strona samorządowa i rządowa będą wspólnie świętować i przypominać powrót Śląska do Macierzy – mówił minister Grzegorz Tobiszowski. – To był ważny czas i ogromne poświęcenie sprawiło, że te ziemie wróciły do Polski. Warto mówić głośno o tych wydarzeniach i wykorzystać ich potencjał dla budowania wizerunku regionu. Dlatego gratuluję i dziękuję za wspólną inicjatywę obchodów tych wydarzeń.

Samorząd województwa śląskiego i rząd wyraziły wolę współpracy „przy organizacji i popularyzacji obchodów upamiętniających setną rocznicę wybuchu I, II i III Powstania Śląskiego (w latach 2019-2021) oraz setną rocznicę powrotu Górnego Śląska do Polski wraz z inscenizacją powitania w Katowicach polskich oddziałów dowodzonych przez gen. Stanisława Szeptyckiego (20 czerwca 2022 roku).”

– Przed nami nie tylko setna rocznica wybuchu I Powstania Śląskiego, ale cztery lata wyjątkowe dla regionu – stwierdził wojewoda Jarosław Wieczorek. – Chcemy upamiętnić ten czas w sposób szczególny i godny, stąd idea porozumienia. Pragniemy wspólnie pielęgnować naszą tożsamość historyczną i zamierzamy włączyć do obchodów także stronę społeczną, żeby razem świętować te wyjątkowe chwile.

Celem porozumienia jest określenie zasad współpracy w ramach realizacji przedsięwzięć upamiętniających trzykrotne zbrojne wystąpienia polskiej ludności Górnego Śląska przeciw Niemcom, a także powrót części Górnego Śląska do Macierzy.

„Porozumienie jest przejawem starań ze strony wojewody śląskiego i marszałka województwa śląskiego na rzecz przywrócenia zbiorowej pamięci losów powstańców śląskich oraz godnego celebrowania setnych rocznic jednych z najważniejszych wydarzeń w historii naszego regionu i ojczyzny” – czytamy w komunikacje Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.

Porozumienia ma realizować powołany w tym celu Komitet Honorowy Uczczenia Setnej Rocznicy Powstań Śląskich oraz zespoły robocze, w skład których wejdą osoby wskazane przez wojewodę i marszałka. Zgodnie z umową każda ze stron będzie realizować działania z własnych pieniędzy.

(pp)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here