Marszałek: Zwłoka w dofinansowaniu ważnego projektu OZE dla tyszan powstała z winy władz Tychów 

0
Po podpisaniu umowy. Od lewej: marszałek Jakub Chełstowski, prezydent Tychów Andrzej Dziuba, wicemarszałek Wojciech Kałuża, fot. Patryk Pyrlik UMWS
Reklama

We wtorek 21 lipca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego marszałek Jakub Chełstowski wręczył prezydentowi Tychów Andrzejowi Dziubie umowę na 20,5 mln zł dofinansowującą realizację ważnego projektu pn. „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach”. Po tej uroczystości Urząd Miasta Tychy nadmienił, że nastąpiło to dopiero po ponad dwóch latach oczekiwania i licznych negocjacjach z Urzędem Marszałkowskim. Marszałek odpowiada, że zwłoka powstała z winy władz miasta Tychy.

Jak poinformował nas Sławomir Gruszka, rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, w sumie 43 mln zł z Unii Europejskiej trafi do gmin w regionie śląskim na działania związane z: odnawialnymi źródłami energii (projekt tyski), transportem rowerowym (projekt miasta Ustroń), poprawą warunków dla rozwoju sektora MŚP (Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości Rozwoju). Stosowne umowy wręczono 21 lipca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego. W uroczystości uczestniczyli: marszałek Jakub Chełstowski i wicemarszałek Wojciech Kałuża, a także prezydent Tychów Andrzej Dziuba, burmistrz Ustronia Przemysław Korcz oraz Bogdan Traczyk, prezes zarządu Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju.

Tychy otrzymają ponad 20,5 mln zł dofinansowania na realizację projektu pn. „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach”. Projekt polega na montażu instalacji odnawialnych źródeł energii wytwarzających energię cieplną lub elektryczną w domach jednorodzinnych. Planowane jest przekazanie grantów na wybudowanie 960 instalacji wykorzystujących OZE, w tym: 647 sztuk instalacji fotowoltaicznych, 97 szt. instalacji solarnych, 72 szt. powietrznych pomp ciepła ciepłej wody użytkowej, 127 szt. powietrznych pomp ciepła centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz 17 szt. kotłów na biomasę. W ramach prac przewiduje się dostawę oraz montaż urządzeń, wybór operatora projektu oraz promocję przedsięwzięcia. Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 30.09.2020 r.,termin zakończenia projektu: 31.12.2021 r.

– Po ponad dwóch latach oczekiwania i licznych negocjacjach z Urzędem Marszałkowskim, Urząd Miasta Tychy podpisał długo oczekiwaną przez mieszkańców umowę na dofinansowanie projektu „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach” – poinformował po tej lipcowej uroczystości Urząd Miasta Tychy. – Na realizację projektu miasto otrzymało 20 562 052,07 zł dotacji. Brakującą kwotę 2 671 499,43 zł (11,5 proc.) dołoży miasto ze swojego budżetu, tak aby zapewnić mieszkańcom 100 proc. finansowania.

Bożena Nowak, naczelnik wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich w UM Tychy, dodała, że blisko 700 osób, które złożyły deklaracje udziału na przełomie lat 2018/2019, będzie mogło rozpocząć montaż kolektorów słonecznych, powietrznych pomp ciepła, kotłów na biomasę lub instalacji fotowoltaicznych.

Reklama

– Mieszkańcy, którzy zgłosili się do udziału w programie, długo czekali na tę chwilę – cieszę się, że nareszcie rozpoczynamy realizację tego programu – stwierdził prezydent Andrzej Dziuba. – Jego uczestnicy będą mogli zainstalować np. kolektory czy pompy ciepła właściwie bez ponoszenia żadnych kosztów. Dzięki wysokiemu poziomowi dofinansowania, bo wynoszącemu aż 88,5 proc., mogliśmy podpisać umowę w obliczu spadających dochodów budżetu, na który wpływ miał rozwój epidemii COVID-19. Liczymy, że wpłynie to na poprawę jakości powietrza w Tychach oraz przyczyni się do zmniejszenia kosztów energii i ogrzewania.

Zapytaliśmy marszałka Jakuba Chełstowskiego, dlaczego, jak poinformował Urząd Miasta w Tychach, tyszanie musieli czekać ponad dwa lata na przekazanie przez Urząd Marszałkowski umowy dofinansowującej ten ważny projekt.

– Przez wiele lat byłem radnym miasta Tychy i znam bardzo dobrze problem zanieczyszczenia powietrza na Śląsku i w Tychach – odpowiedział marszałek Chełstowski. – Gmina Tychy złożyła swój projekt pn. Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach w terminie, który mijał pod koniec maja 2018 r. Był to jeden ze 125 złożonych wówczas wniosków.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 15 maja 2019 r. Niestety, wniosek gminy Tychy nie był najlepiej przygotowany. W konsekwencji uzyskał zaledwie 33 punkty i zajął dziewiąte miejsce. Minister inwestycji i rozwoju zwiększył co prawda, jak słyszymy, kwotę przeznaczoną na dofinansowanie do ponad 146,8 mln zł, ale nie wystarczyło to, by dofinansowaniem tym objąć tyski wniosek sklasyfikowany dopiero na dziewiątej pozycji.

– Zwiększenie kwoty dofinansowania było zabiegiem moim i wicemarszałka Wojciecha Kałuży wypracowanym u strony rządowej (ówczesnego ministra Jerzego Kwiecińskiego) – kontynuuje J. Chełstowski. – W odpowiedzi na potrzebę społeczną wraz z wicemarszałkiem Wojciechem Kałużą rozpoczęliśmy również negocjacje z Komisją Europejską w celu zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego. To były bardzo trudne rozmowy, ale odnieśliśmy sukces! Udało się zwiększyć pulę środków na dofinansowanie do prawie 157 mln zł, a przy zaangażowaniu wolnych środków w tym działaniu kwota alokacji, czyli suma którą mogliśmy już dysponować, wyniosła ponad 164,6 mln zł. Zakończone sukcesem nasze negocjacje z Komisją Europejską otworzyły możliwość dobrania do zwycięskich projektów m.in. odrzuconego wcześniej, nie najlepiej przygotowanego, projektu tyskiego pn. „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach”.

Okazuje się jednak, że włączając do grona beneficjentów projekt tyski, trzeba było włączyć również projekt małej gminy Ożarowice, który uzyskał taką samą jak Tychy liczbę punków. Przy takim rozwiązaniu, jak słyszymy, nie było jednak możliwe udzielenie obu wnioskodawcom przynajmniej w przybliżeniu tak wysokiego dofinansowania, o jakie zabiegali w swoich wnioskach.

– Aby ostatecznie rozwiązać ten problem, wystosowaliśmy pismo do obu gmin z pytaniem, czy będą zainteresowane dofinansowaniem w wysokości około 70 proc. wnioskowanej kwoty. Gdy uzyskaliśmy pozytywne odpowiedzi 5 lutego 2020 r., dokonaliśmy wyboru do dofinansowania powyższych projektów przy wysokości 76,18 proc. wnioskowanego dofinansowania.

Niestety, w przypadku Tychów sprawa znowu na jakiś czas utknęła, i to z winy władz miasta Tychy. Otóż tyscy urzędnicy nie przysłali jednego z ważniejszych brakujących dokumentów, czyli potwierdzenia zabezpieczenia wkładu własnego gminy (a obniżone dofinansowanie skutkowało koniecznością zabezpieczenia większej kwoty na ten cel). Mając na uwadze problem z zabezpieczeniem wkładu własnego, została wszczęta procedura umożliwiająca zwiększenie dofinansowania.

Marszałek tłumaczy, że w połowie roku, w wyniku pojawienia się oszczędności, zaistniała możliwość zwiększenia dofinansowania. Ostatecznie 10 czerwca 2020 r. województwo śląskie zwiększyło dofinansowanie do sumy, która umożliwiła gminom Tychy i Ożarowice zebranie odpowiedniej kwoty środków własnych. Poziom dofinansowania w obu tych przypadkach kształtuje się na poziomie 88,50 proc. kosztów kwalifikowanych, co stanowi 93,16 proc. dofinansowania pierwotnie wnioskowanego. Gmina Ożarowice zdążyła już wcześniej podpisać umowę, więc zwiększenie nastąpi poprzez podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu.

– Jak więc widać, gdyby nie duże zaangażowanie kierowanego przeze mnie zarządu województwa śląskiego, projekt „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach” i innych częściach regionu, nie miałby szans na realizację – mówi marszałek Jakub Chełstowski. – De facto przyjmując pierwotnie założoną alokację tylko 6 gmin dostałoby wsparcie na OZE [odnawialne źródła energii]. Dzięki naszej pracy ponad 20 gmin dostało wsparcie, to zwiększenie poziomu finansowania o ponad 300 proc.

Zdzisław Barszewicz

Artykuł ukazał się w dwutygodniku „Nowe Info” nr 16 z br. Daliśmy UM Tychy możliwość oficjalnego skomentowania go przed publikacją w Internecie. UM Tychy nie skorzystał z tej możliwości. 

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here