Nie tylko dla gmin i powiatów. Obowiązek informowania

0
Statek z ładunkiem LNG fot. Erich Westendarp z Pixabay

Większe gminy i powiaty oraz organy administracji państwowej muszą informować, ile mają pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym. Wymusiła to ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Jak informuje Serwis Rzeczpospolitej Polskiej gov.pl, Ustawa z 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych nakłada obowiązek przekazywania ministrowi właściwemu do spraw energii przez naczelne i centralne organy administracji państwowej oraz jednostki samorządu terytorialnego informacji dotyczących liczby oraz procentowego udziału pojazdów elektrycznych bądź napędzanych gazem ziemnym w użytkowanej flocie pojazdów. Z obowiązku tego zwolnione są jedynie gminy i powiaty, których liczba mieszkańców nie przekracza 50 tys. osób.

Dlaczego tak istotne jest zbieranie tych informacji? Ustawa, która jest realizacją dyrektywy Unii Europejskiej (2014/94/UE), narzuca terminy osiągania konkretnych efektów. Według portalu cng-lng.pl unijna dyrektywa oznacza dla Polski konieczność zbudowania 460 tys. punktów ładowania samochodów elektrycznych, wyposażenia dwóch portów morskich w punkty do bunkrowania LNG, wybudowania 15 stacji LNG i 51 stacji CNG. Flota pojazdów użytkowana przez naczelne organy administracji państwowej, centralne organy administracji państwowej oraz jednostki samorządu terytorialnego pozwoli monitorować i ocenić zarówno wypełnienie obowiązków zawartych w ustawie, jak i poziom osiągnięcia celów zawartych w krajowych ramach polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych.

Co to są paliwa alternatywne? W rozumieniu dyrektywy 2014/94/UE są to paliwa lub źródła energii, które służą, przynajmniej częściowo, jako substytut dla pochodzących z surowej ropy naftowej źródeł energii w transporcie i które mogą potencjalnie przyczynić się do zmniejszenia uzależnienia państw członkowskich UE od importu ropy naftowej oraz do dekarbonizacji transportu i poprawy ekologiczności tego sektora. Grupa ta, jak podaje gov.pl, obejmuje m.in.: energię elektryczną, wodór, biopaliwa, paliwa syntetyczne i parafinowe, gaz ziemny (w tym biometan) w postaci sprężonego gazu ziemnego CNG i skroplonego gazu ziemnego LNG, gaz płynny LPG.

(pp)

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here