O Armii Krajowej na Śląsku

0

Miejska Placówka Muzealna zaprasza w czwartek 13 października o godz. 18.00 na spotkanie z Wojciechem Kempą autorem książki „Okręg Śląski Armii Krajowej”. Jego pradziadkowie walczyli w powstaniach śląskich, a dziadek był żołnierzem Armii Krajowej zamordowanym przez Niemców w KL Auschwitz. Spotkanie będzie okazją do dyskusji śląskiej AK oraz o postaciach, wydarzeniach i wątkach związanych z Mikołowem i okolicą. Wstęp wolny.

Wojciech Kempa pisze: „Pierwsze trzy tomy opracowania Okręg Śląski Armii Krajowej to plon mojej wieloletniej pracy. Liczę, że uda mi się dzięki niemu przynajmniej częściowo ocalić od zapomnienia wysiłek i ofiarę dziesiątków tysięcy ludzi, których poświęcenie i odwaga osiągnęły poziom wręcz niespotykany. A wiedzieć trzeba, że na tym terenie panowały warunki szczególne, które starałem się w niniejszej pracy naświetlić, a które to sprawiły, że działalność konspiracyjna była tu bez porównania trudniejsza aniżeli w innych regionach Polski i związana była z o wiele większym ryzykiem. Mało kto zdaje sobie dziś sprawę z tego, jak ogromną cenę zapłacili miejscowi Polacy za wierność Ojczyźnie”.

Wojciech Kempa urodził się  29 marca 1966 r. w Siemianowicach Śląskich. Jest Ślązakiem z dziada pradziada. – Moi pradziadkowie walczyli w Powstaniach Śląskich o złączenie śląskiej ziemi z Polską, przy czym mój pradziadek po mieczu, Euzebiusz Kempa, stał na czele gniazda Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Łabędach, a także był pierwszym komendantem Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska w tej miejscowości (dziś będącej dzielnicą Gliwic). W III Powstaniu Śląskim początkowo dowodził kompanią powstańczą, a następnie pełnił funkcję oficera w Oddziale II (wywiad) Grupy Środkowej. Dziadek mój, Konstanty Kempa, był oficerem Wojska Polskiego i Armii Krajowej. Aresztowany przez Niemców, został skazany na karę śmierci i stracony w KL Auschwitz – mówi W. Kempa.

Wojciech Kempa jest absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jest autorem szeregu publikacji historycznych – w większości dotyczących Powstań Śląskich oraz Armii Krajowej, np. „Na przedpolu Warszawy” (2008), „Śląscy Czwartacy” (2010), „Śladami bolesnej przeszłości. Śląskie tropy w KL Auschwitz” (2011, jako współautor), „Okręg Śląski Armii Krajowej” (2016). Jest nadto współautorem cyklu filmów biograficznych „Siemianowiccy Dowódcy”, który składa się z czterech filmów: „Podpułkownik Tadeusz Majcherczyk-Zdan”, „Pułkownik Jan Emil Stanek”, „Porucznik Walenty Fojkis” i „Podporucznik Karol Gajdzik” .

Dodaj komentarz