Ogłosili wyniki głosowania nad Pszczyńskim Budżetem Obywatelskim

0
Burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol i koordynator ds. Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego Wojciech Jakubiec, fot. UM Pszczyna

Znane są wyniki głosowania nad Pszczyńskim Budżetem Obywatelskim. Do podziału były 2 mln zł. Frekwencja w tym roku wyniosła 12,6 proc. Zrealizowanych zostanie co najmniej 46 wniosków. Co ciekawe, wystarczyły czasem zaledwie 4 głosy, by wniosek został przyjęty do realizacji.

Jak informuje UM Pszczyna, może okazać się, że liczba wniosków do realizacji wzrośnie do 52 – wszystko zależy od tego, jak opowiedzą się wnioskodawcy, którzy będą mieli do dyspozycji okrojoną część budżetu.
W sumie oddano 10 571 głosów, z czego 3 242 na tradycyjnych kartach do głosowania. Największą mobilizacją wykazało się osiedle Podstarzyniec, gdzie zagłosowało 44,4 proc. uprawnionych mieszkańców.
Z 16 projektów ogólnogminnych finansowanie uzyskał projekt „Remont cmentarza komunalnego – wykonanie nowych alejek, wymiana bramy i furtki oraz małej architektury, budowa oświetlenia głównej alei” – za 100 000 zł. Otrzymał on 1 268 głosów.

Projekty lokalne do zrealizowania:

Osiedle Stare Miasto:
1. Wpisujemy się w historię Pszczyny – otwieramy bramy i serca dla jej mieszkańców. 150-lecie w klasztorku (50 000 zł) – 133 głosy.
2. Starszy kolega, starsza koleżanka (5 500 zł) – 16 głosów.

Osiedle Kolonia Jasna:
1. Rozwój stref aktywności rodzinnej na osiedlu Kolonia Jasna, przy ul. Bratniej i ul. Księżycowej – etap II wraz z budową oświetlenia ulicznego na terenie osiedla (98 806,84 zł) – 197 głosów.
2. Oznakowanie ulic na Osiedlu Kolonia Jasna (3 500 zł) – 4 głosy.

Osiedle Kępa:
1. Remont nawierzchni chodnika w Parku Zamkowym w Pszczynie ok. 150 m (33 360 zł) – 60 głosów.
2. Remont wiaty przystanku autobusowego przy ulicy Żorskiej w Pszczynie – obok Pokazowej Zagrody Żubrów (10 700 zł) – 27 głosów.

Osiedle Stara Wieś:
1. Modernizacja pomieszczeń w Osiedlowym Centrum Kultury w Starej Wsi (93 457,05 zł) – 161 głosów.
2. Warsztaty wokalne dla chóru „Cantemus” z Pszczyny (3 000 zł) – 23 głosy.
3. Cykl spotkań „Kultura z humorem” (10 000 zł) – 21 głosów.

Osiedle Śródmieście:
1. Remont chodnika przy ulicy Kościuszki – etap I (cześć parzysta) (65 856,24 zł) – 127 głosów.

Osiedle Siedlice:
1. Osiedlowe Centrum Kultury (34 300 zł) – 54 głosy.
2. Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej nr 1 w Pszczynie (42 300 zł) – 50 głosów.

Osiedle Piastów:
1. „Międzypokoleniowe Centrum Rekreacji” – rozszerzenie funkcji istniejącego placu zabaw poprzez instalację dodatkowych urządzeń dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wykonanie ogrodzenia – etap II (100 000 zł) – 105 głosów.
2. Wyposażenie Biblioteki Publicznej Filii nr 6 na osiedlu Piastów w Pszczynie (5 785 zł) – 49 głosów.

Osiedle Daszyńskiego
1. Wykonanie nakładki asfaltowej ul. Brzechwy (51 700 zł) – 40 głosów.

Osiedle Polne Domy
1. Następny etap (II) korytowania i nawiezienia tłucznia na ulicy Kawalerzystów (55 559,31 zł) – 73 głosy.

Osiedle Powstańców Śląskich
1. Miasteczko Ruchu Drogowego na osiedlu (88 322 zł) – 276 głosów.

Osiedle Piłsudskiego
1. Utwardzenie (wyasfaltowanie) ulicy Tulipanów obok cmentarza – etap I (53 300 zł) – 132 głosy.

Osiedle Podstarzyniec
1. Wymiana nakładki asfaltowej na ulicy Zuchów (51 544 zł) – 238 głosów.

Sołectwo Czarków
1. Wesoła Szkoła – edukacja i zabawa to super sprawa: Planetarium, Pieczenie Chleba, Kreatywne Sfery Gier oraz Wymiana Trybun na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarkowie (20 000 zł) – 89 głosów.
2. Budowa boiska do piłki nożnej plażowej – LKS Czarków (25 000 zł) – 35 głosów.
3. Remont nawierzchni obok Ośrodka Kultury w Czarkowie (30 700 zł) – 35 głosów.

Sołectwo Piasek
1. Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Piasku przy ulicy Katowickiej 63; Ośrodek Kultury Kantówka i Salka Środowiskowa przy OSP oraz ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Słowackiego (101 633,67 zł) – 748 głosów.

Sołectwo Brzeźce
1. Doposażenie terenów rekreacyjno-sportowych kompleksu LKS Brzeźce (21 000 zł) – 248 głosów.

Sołectwo Poręba
1. Wyposażenie boiska w zaplecze sanitarno-socjalne wraz z oświetleniem (54 329,62 zł) – 55 głosów.

Sołectwo Jankowice
1. Bezpieczne boisko (25 000 zł) – 49 głosów.
2. Atrakcyjne boisko szkolne (23 470 zł) – 42 głosy.
3. Zakup sprzętu do ćwiczeń i zawodów sportowo-pożarniczych dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Jankowicach (15 000 zł) – 33 głosy.
4. Utwardzenie miejsc postojowych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jankowicach (23 600 zł) – 27 głosów.
5. Doposażenie lokalu Biblioteki w Jankowicach (5 500 zł) – 8 głosów.

Sołectwo Studzienice
1. Wykonanie ogrodzenia wokół obiektu sportowego LKS-u Studzienice (70 704,53 zł) – 162 głosy.

Sołectwo Ćwiklice
1. Wyrównanie utwardzonej drogi o nawierzchni tłuczniowej wraz z położeniem nawierzchni asfaltowej (88 500 zł) – 250 głosów.

Sołectwo Rudołtowice
1. Monitoring wizyjny przy Szkole Podstawowej nr 8 w Rudołtowicach (24 981 zł) – 55 głosów.
2. Modernizacja Sali Ośrodka Kultury w Rudołtowicach wraz z doposażeniem zaplecza kuchenno-magazynowego (30 234 zł) – 25 głosów.

Sołectwo Łąka
1. Zagospodarowanie terenu wokół „Serca Wsi” w Łące – etap II (61 720,73 zł) – 51 głosów.
2. „Aktywnie po zdrowie” – korekcja wad postawy (9 000 zł) – 46 głosów.
3. Podniesienie jakości kulturalno-społecznej obiektu poprzez zakup sprzętu nagłaśniającego do Sali wielofunkcyjnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łące (15 000 zł) – 33 głosy.
4. „Śpiewaj i tańcz” – zajęcia rytmiczno-ruchowe w przedszkolu (8 000 zł) – 23 głosy.

Sołectwo Wisła Wielka
1. „W zdrowym ciele zdrowy duch” – zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w sołectwie Wisła Wielka (17 952 zł) – 70 głosów.
2. Zakup dla Ochotniczej Straży Pożarnej Wisła Wielka sań lodowych wraz z niezbędnym wyposażeniem do ratownictwa wodno-lodowego (10 506,36 zł) – 52 głosy.
3. Renowacja boiska sportowego LKS w Wiśle Wielkiej (12 800 zł) – 41 głosów.
4. Wyposażenie kuchni w Ośrodku Kultury W Wiśle Wielkiej w Ośrodku Kultury w Wiśle Wielkiej w urządzenia gastronomiczne (36 271,80 zł) – 36 głosów.

Sołectwo Wisła Mała
1. Dofinansowanie jednostki OSP Wisła Mała w niezbędny sprzęt ratowniczo-gaśniczy (24 227,60 zł) – 101 głosów.

Sołectwo Studzionka
1. „Ogród doświadczeń i zabawy” dla Przedszkola Publicznego nr 14 (35 364,25 zł) – 151 głosów.
2. Budowa oświetlenia na ul. Adelajdy w Studzionce (30 000 zł) – 116 głosów.

Dodaj komentarz