Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Nabór wniosków

0
źródło: WFOŚiGW w Katowicach
Reklama

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił nabór wniosków na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek służb ratowniczych z terenu województwa śląskiego w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych”. Wnioski należy składać do końca 2021 r.

Beneficjentami środków są podmioty (z wykluczeniem państwowych jednostek budżetowych) znajdujące się na liście zaakceptowanej przez ministra środowiska (w ramach porozumienia zawartego 23.02.2021 r. przez ministra spraw wewnętrznych z ministrem klimatu i środowiska w sprawie współdziałania  w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska), które zostały poinformowane o możliwości składania wniosków do WFOŚiGW w Katowicach. Formą dofinansowania jest dotacja w wysokości do 50 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Wnioski wraz z załącznikami należy sporządzić na obowiązujących formularzach dostępnych na stronie internetowej Funduszu (www.wfosigw.katowice.pl, w zakładce: Dofinansowanie zadań / Zapobieganie poważnym awariom / nabór wniosków w ramach „ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych” na rok 2021 pojazdy) i dostarczyć do siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy ul. Plebiscytowej 19 w Katowicach w terminie do 31 grudnia 2021 r., lub do wyczerpania alokacji środków.

WFOŚiGW w Katowicach komunikuje, że z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, zaleca się nadanie wniosku pocztą lub przesyłką kurierską. O terminie wpływu decyduje data dostarczenia wniosku do Funduszu.

Kwota alokacji do dofinansowania w formie dotacji wynosi 4.565.000 zł, w tym: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 2.565.000 zł, WFOŚiGW – 2.000.000 zł. Dopuszcza się możliwość zwiększania puli środków.

Reklama

Wnioski rozpatrywane będą w oparciu o: Regulamin naboru wniosków i dofinansowania zadań w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych” i Program Priorytetowy NFOŚiGW w Warszawie pn.: „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych”;

Kontakt z Zespołem Gospodarki Wodnej i Ochrony Powierzchni Ziemi: tel. 32 6032342, 32 6032343, 32 6032345.

(pp)

 

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here