Pani starosta wybrana. PiS bez stanowisk

0
Nowy zarząd powiatu. Od lewej: Grzegorz Nogły, starosta Barbara Bandoła, wicestarosta Damian Cieszewski, Grzegorz Wanot i Stefan Ryt, fot. RB

Wczoraj (19.11) na pierwszej w nowej kadencji sesji Rady Powiatu Pszczyńskiego wybrano starostę i zarząd powiatu. Starostą została Barbara Bandoła, dotychczasowa przewodnicząca Rady Powiatu. Dotychczasowy starosta Paweł Sadza został przewodniczącym Rady, a na jego zastępcę wybrano Krystiana Szostaka (był wcześniej wicestarostą). Taka zamiana ról. Bez ważniejszych funkcji pozostali radni PiS.

Najważniejsze funkcje w Radzie Powiatu objęli radni startujący w wyborach z list Pawła Sadzy (KWW Ziemia Pszczyńska wprowadził do Rady 10 radnych) i Krystiana Szostaka (KWW Liga Samorządowa Pierwsza wprowadził 5 radnych). Bez ważniejszych funkcji pozostali radni PiS, którzy w Radzie mają 8 mandatów. Wyniki głosowań na wczorajszej sesji powtarzały się: 15 do 8.

Nowy przewodniczący Rady Powiatu Paweł Sadza (z lewej) i wiceprzewodniczący Krystian Szostak

Przewodniczącym Rady Powiatu został Paweł Sadza (PiS zgłosiło do tej funkcji doświadczonego samorządowca z Miedźnej Alojzego Wojciecha, ale przegrał; głosowanie 15:8 ). Wiceprzewodniczącym został Krystian Szostak (pokonał ponownie zgłoszonego przez PiS Alojzego Wojciecha głosami 15:8).

Na starostę Paweł Sadza zaproponował Barbarę Bandołę, dotychczasową przewodniczącą Rady (KWW Ziemia Pszczyńska). PiS zgłosił Danutę Kocurek. Obie panie są z gminy Miedźna. B. Bandoła była m.in. dyrektorką szkół w Woli, D. Kocurek jest doktorem nauk humanistycznych, wykładowcą. Wynik głosowania: 15 do 8 dla B. Bandoły. Danuta Kocurek pogratulowała nowej „pani staroście” (wcześniej B. Bandoła od razu rozwiała wątpliwości, jak się do niej zwracać: właśnie „pani starosta”, a nie na przykład „starościna”). Radna Kocurek bardzo chwaliła swą dawną – jak się okazało – dyrektorkę w szkole, określaną – jak przytaczała radna – jako „mądry dyrektor”.

Barbara Bandoła powtarzała słowa „równowaga”, „zrównoważenie”, „homeostaza”. Deklarowała współpracę z radą, z pracownikami starostwa, z gminami. Na wicestarostę zaproponowała Damiana Cieszewskiego (KWW Ziemia Pszczyńska, jest wieloletnim dyrektorem Zespołu Szkół nr 1 w Pszczynie); głosowanie 15 za, 8 przeciw. Zaproponowała też funkcję etatowego członka zarządu Grzegorzowi Nogłemu (nie jest radnym powiatowym; był w zarządzie powiatu P. Sadzy); głosowanie 15 za, 3 przeciw, 5 głosów było nieważnych. Kolejnymi członkami zarządu zostali: Grzegorz Wanot (KWW Ziemia Pszczyńska, dotąd wiceburmistrz Pszczyny, szef pszczyńskiej PO; głosowanie 15:8) i Stefan Ryt (Liga Samorządowa, był w zarządzie starosty P. Sadzy w poprzedniej kadencji; głosowanie 15:8).

Potem wybierano przewodniczących pięciu komisji. Przewodniczącym komisji rewizyjnej został, zgłoszony przez K. Szostaka, Roman Bańczyk (KWW Ziemia Pszczyńska), wiceprzewodniczącym – Marian Szwarc (KWW Ziemia Pszczyńska).

Na czele komisji skarg, wniosków i petycji stanął Zdzisław Goik (Liga Samorządowa), który na wiceprzewodniczącego zgłosił Andrzeja Babińskiego (KWW Ziemia Pszczyńska).

Przewodniczącym komisji finansów został Waldemar Lipus (Liga Samorządowa).

Na przewodniczącego komisji gospodarki, rolnictwa i ochrony środowiska PiS znowu zgłosił Alojzego Wojciecha. Wydawało się, że padające na sesji słowa „współpraca” znajdą chociażby symboliczne potwierdzenie w powierzeniu funkcji przewodniczącego jednej z komisji radnemu spoza koalicji Ziemia Pszczyńska-Liga. Tym bardziej, że pod adresem A. Wojciecha padło wiele słów uznania. Grzegorz Wanot natychmiast jednak zgłosił kontrkandydata – Zdzisława Grygiera (Liga Samorządowa). Alojzy Wojciech wówczas wycofał swą kandydaturę. Na czele komisji gospodarki stanął Z. Grygier.

Na czele komisji spraw społecznych (ta będzie się zajmowała m.in. szpitalem przejętym przez powiat) stanął Michał Pudełko (KWW Ziemia Pszczyńska).

Radni PiS zostali członkami komisji. Danutę Kocurek (PiS) „uhonorowano” funkcją sekretarza komisji skarg, wniosków i petycji (Paweł Sadza, proponując tę funkcję, pochwalił rzetelność radnej w poprzedniej kadencji).

(reb)

Dodaj komentarz