Pieniądze z Unii Europejskiej. Na rolnictwo ekologiczne

0
fot. pixabay

Pisaliśmy o wsparciu krajowym ekologicznego rolnictwa. Ten rodzaj produkcji rolnej może liczyć jednak również na dofinansowanie w ramach pieniędzy pochodzących i z Unii Europejskiej. Chodzi np. o wsparcie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Mechanizmu Wspólnej Polityki Rolnej – informuje portal gov.pl.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ma na celu wsparcie rolników, którzy dobrowolnie zdecydują się kontynuować ekologiczną produkcję rolną, lub przejść na taką produkcję (określoną w przepisach dotyczących rolnictwa ekologicznego). Zobowiązanie ekologiczne obowiązuje 5 lat. W ciągu tego okresu dofinansowanie przyznawane jest co roku.

W ramach rolnictwa ekologicznego PROW 2014-2020 oferuje wsparcie obejmujące np. usługi doradcze z zakresu zarządzania gospodarstwem, pomoc w podejmowaniu decyzji o przystąpieniu do rolnictwa ekologicznego i realizacji takiej produkcji rolnej. W ofercie znajdują się również m.in. transfer wiedzy i działalność informacyjna, restrukturyzacja małych gospodarstw, premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej, wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych, modernizacja gospodarstw rolnych, płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa, wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej i towarzyszącej infrastruktury, wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym.

Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w ramach Mechanizmu Wspólnej Polityki Rolnej „Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych” współfinansowane są działania prowadzone na terenie Unii Europejskiej oraz na obszarze niektórych państw spoza UE. Chodzi głównie o to, by uzyskać wzrost sprzedaży produktów rolno-spożywczych wytworzonych na terenie UE poprzez dostarczenie konsumentom informacji o unikalności (w tym jakości) tych produktów. Oferowana organizacjom branżowym przez WPR refundacja takiej kampanii może wynieść 80 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych (30 proc. pokrywa budżet krajowy, a 50 proc. budżet UE).

(pp)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here