Podwyższyli diety

0
Rada Miejska w Pszczynie kadencji 2014-18; aż 16 osób znajdzie się w nowej Radzie Miejskiej; fot. RB

Dziś (15.11) odbyła się ostatnia sesja Rady Miejskiej w Pszczynie kadencji 2014-18. Radni miejscy przyjęli na niej m.in. uchwałę o… dietach. Uchwała ta ma wejść w życie 1 stycznia 2019 r. Będzie dotyczyła nowej Rady Miejskiej (w której zasiądzie 16 radnych starej rady). Pierwsza sesja nowej rady powinna być zwołana w przyszłym tygodniu. 

Dotąd obowiązywała uchwała z 27.11.2002 r. w sprawie diet (ze zmianami z 4.06.2003 r.). Zgodnie z nią szeregowy pszczyński radny otrzymywał zryczałtowaną dietę miesięczną w wysokości 700 zł, przewodniczący komisji – 1000 zł, wiceprzewodniczący RM – 1100 zł, a przewodniczący RM – 1500 zł. Za każdą nieobecność na posiedzeniu komisji potrącano 50 zł, za nieobecność na sesji – 150 zł.

Dziś została przyjęta uchwała (15 za, 2 przeciw, 3 wstrzymujących się; nie było dyskusji) „w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Pszczynie oraz zasad zwrotu kosztów podróży przysługujących radnym Rady Miejskiej w Pszczynie”. Zgodnie z nią:

radnemu będzie przysługiwała dieta miesięczna w wysokości 1000 zł,
przewodniczący komisji otrzyma dietę miesięczną w wysokości 1300 zł,
wiceprzewodniczący rady otrzyma miesięcznie 1400 zł,
przewodniczący rady otrzyma miesięcznie 1800 zł.

Radnemu, niezależnie od ilości i rodzaju pełnionych funkcji, przysługuje jedna dieta w najwyższej wysokości.

Jak podano też w uchwale, za każdą nieobecność radnego na posiedzeniu komisji z przysługującej diety potrąci się kwotę 100 zł. Za nieobecność radnego na posiedzeniu komisji, dłuższą jednorazowo niż jedna godzina, z przysługującej diety potrąci się kwotę 50 zł. Za każdą nieobecność radnego na sesji z przysługującej diety potrąca się kwotę 200 . Za nieobecność radnego na sesji, dłuższą jednorazowo niż jedna godzina, z przysługującej diety potrąci się kwotę 100 zł. W przypadku nieuczestniczenia radnego w danym miesiącu w żadnym posiedzeniu komisji i sesji – za ten miesiąc dieta nie przysługuje.

Radnym przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych bezpośrednio związanych z wykonywaniem mandatu na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. […] „Termin i miejsce wykonania zadania oraz miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej Przewodniczącego Rady określa w poleceniu wyjazdu służbowego Wiceprzewodniczący Rady”. Rozliczenie kosztów podróży służbowej radny składa w terminie 7 dni wraz ze sprawozdaniem z wyjazdu służbowego

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Jak uzasadniono uchwałę?
„Aktualnie obowiązującym aktem prawnym, na podstawie którego obliczana jest wartość diet radnych Rady Miejskiej w Pszczynie, jest Uchwała Nr II/6/02 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych. W uchwale tej ustalono zryczałtowane miesięczne diety dla Radnych, Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady oraz Przewodniczących Komisji.

Uchwała przewiduje wzrost wysokości diet radnych, jednakże jej głównym celem jest wprowadzenie regulacji w zakresie uzależnienia wysokości diet nie tylko od sprawowanych przez radnych funkcji, ale także od ich aktywności w pracach Rady. Ponadto w uchwale uściślone zostają zasady zwrotu kosztów podróży przysługujących radnym Rady Miejskiej w Pszczynie. Środki finansowe na wypłatę diet i zwrotu kosztów podróży służbowych są zabezpieczane corocznie w budżecie gminy”.

Jak się dowiedzieliśmy, wnioskodawcą uchwały był przewodniczący RM Leszek Szczotka.

Podajemy wyniki głosowania w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Pszczynie oraz zasad zwrotu kosztów podróży przysługujących radnym Rady Miejskiej w Pszczynie:
ZA: 15, PRZECIW: 2, WSTRZYMAŁO SIĘ: 3, NIEOBECNI: 3

ZA uchwałą głosowali:
Renata Dyrda (będzie w nowej radzie)
Krystyna Fuławka (będzie w nowej radzie)
Arkadiusz Gardiasz (będzie w nowej radzie)
Grzegorz Kuczera (będzie w nowej radzie)
Marcelina Leki (będzie w nowej radzie)
Tomasz Niesyto
Barbara Psik (będzie w nowej radzie)
Piotr Rabaszowski (będzie w nowej radzie)
Maciej Stieber (będzie w nowej radzie)
Leszek Szczotka (będzie w nowej radzie)
Łukasz Tetla (będzie w nowej radzie)
Roman Urbańczyk
Kamil Widłok
Marta Wojciechowska-Smolarz (będzie w nowej radzie)
Andrzej Wojtanowicz (będzie w nowej radzie)

PRZECIW uchwale głosowali:
Henryk Kopiec (będzie w nowej radzie)
Marek Szklorz (będzie w nowej radzie)

WSTRZYMALI SIĘ od głosu:
Ryszard Baron
Krystian Czypek
Stanisław Goraus

NIEOBECNI:
Jacek Kubis (będzie w nowej radzie)
Jolanta Spek
Maria Szostak (będzie w nowej radzie)

(reb)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here