Program „Czyste Powietrze”. Dłuższy termin dla gmin

0
fot. ZB
Reklama

Do końca marca 2021 r. wydłużony został termin dla gmin na wyrażenie chęci podpisania porozumienia w sprawie programu „Czyste Powietrze”. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach informuje, że premiowane będą gminy aktywne przy składaniu wniosków.

Kwota zachęt przygotowanych przez Ministerstwo Klimatu i Śro-dowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to w sumie ponad 100 mln zł. Obejmuje ona wsparcie utworzenia oraz bieżącego funkcjonowania punktów informacyjnych dla mieszkańców (do 30 tys. zł), nowe stawki za złożony wniosek z terenu gminy (150 zł przy podwyższonym poziomie dofinansowania i 50 zł przy podstawowym – a było to odpowiednio: 100 zł i 0 zł) oraz sumę do 16 mln zł na premiowanie gmin, które w danym roku wykażą się największą aktywnością pod względem liczby składanych wniosków w programie „Czyste Powietrze”.

Wydłużony termin zgłoszeń dla gmin, chcących korzystać z tych bonusów, to wyjście naprzeciw po-trzebom samorządów, które jeszcze nie zdążyły zgłosić się do programu „Czyste Powietrze”. W tym celu – do końca marca br. – konieczne jest zgłoszenie gminy w formie pisemnej do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wystarczy krótka, podpisana informacja na ten temat).

Gminy, które już przystąpiły do programu „Czyste Powietrze”, otrzymają z wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej propozycję aneksu do podpisanego już porozumienia. Nowe porozumienia będą zawierane przez wojewódzkie fundusze do końca maja 2021 r.

Więcej informacji: czystepowie-trze.gov.pl (zakładka „Dla gmin”), tel. 22 340 40 90 (ogólnopolska infolinia dla gmin).

Reklama

(pp)

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here