Przy opryskiwaniu roślin. Uważajmy na pszczoły

0
Opryskując rośliny uważajmy na pszczoły, fot. pixabay

Okres rozsiewania środków ochrony roślin zbiega się z czasem największej aktywności pszczół. To stwarza olbrzymie zagrożenie dla tych pożytecznych owadów. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa przestrzega przed tym niebezpieczeństwem, radząc jak je zminimalizować.

PIORiN zwraca uwagę na kwestię, która powinna być już powszechnie znana, a niestety nie jest. Mianowicie pszczoły miodne i inne owady zapylające odgrywają bardzo ważną rolę w produkcji rolniczej, a nieprawidłowo wykonane opryski roślin (przede wszystkim przy użyciu insektycydów) mogą uśmiercić te pożyteczne owady.

Jak prawidłowo wykonać opryski? Przede wszystkim, jak radzi PIORiN, należy stosować wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu i stosowania na podstawie wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwoleń lub pozwoleń na handel równoległy. Przed rozpyleniem chemikaliów należy zapoznać się z warunkami wydrukowanymi na etykiecie i stosować te wytyczne.

Najważniejsze jednak, aby przewidywać skutki swoich działań i dostosować się do zwyczajów pszczół. Chodzi np. o to, by: nie stosować preparatów toksycznych dla pszczół w okresie kwitnienia roślin uprawnych oraz w uprawach, na których występują kwitnące chwasty, wykonywać zabiegi po zakończonych lotach owadów zapylających (czyli w godzinach wieczornych lub nocnych), sprawdzić przed rozpoczęciem zabiegów, czy w uprawie chronionej nie ma owadów zapylających ze szczególnym uwzględnieniem pszczół, zachowywać minimalne odległości od pasiek (tj. min. 20 m dla opryskiwaczy polowych i sadowniczych), przestrzegać okresów prewencji, nie wykonywać zabiegów w warunkach sprzyjających znoszeniu cieczy użytkowej (przy prędkości wiatru większej niż 4 m/s).

Szczegółowe informacje dotyczące wymagań dla stosujących środki ochrony roślin zamieszczone są na stronie PIORiN. Nieprawidłowości należy zgłaszać do wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa (dane kontaktowe na http://piorin.gov.pl/wiorin/).

Inspekcja informuje, że jej pracownicy, w ramach posiadanych kompetencji, prowadzą postępowania wyjaśniające przyczynę zatrucia pszczół i uczestniczą w pracach komisji powoływanych przez urząd gminy.

(pp)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here