Rozwój OZE na potrzeby MŚP. Doświadczenia państw UE

0
fot. 1778011 z Pixabay

Odnawialne źródła energii od dawna wykorzystywane są w sektorze Małych i Średnich Przedsiębiorstw państw Europy Zachodniej. To istotny i wciąż modyfikowany element rynku energii w Unii Europejskiej.

O doświadczeniach tzw. starych członków Unii Europejskiej w dziedzinie wykorzystania OZE w MŚP można przeczytać w analizie pt. „Rozwój odnawialnych źródeł energii w sektorze Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw, w tym możliwości zastosowania rozwiązań prosumenckich. Stan obecny i perspektywy rozwoju”. Opracowanie to prezentuje Serwis Rzeczypospolitej Polskiej (gov.pl) na stronie internetowej Ministerstwa Aktywów Państwowych. Autorzy tej analizy (Krzysztof Dziaduszyński, Michał Tarka, Marcin Trupkiewicz, Kamil Szydłowski) m.in. omawiają funkcjonowanie OZE w sektorze MŚP Austrii, Danii, Francji, Niemiec i Holandii. Podkreślają, że wyraźnie zauważalne jest zdejmowanie ekonomicznego parasola ochronnego znad tego typu rozwiązań i poszukiwanie alternatyw rynkowych. Zamiast utrzymywania przywilejów postuluje się minimalizacje kosztów utrzymania instalacji OZE w MŚP.

W Austrii, jak czytamy, MŚP mogą bezpośrednio konsumować wyprodukowaną przez siebie energię z OZE. Energia niewykorzystana trafia do sieci – co jest podstawą uzyskania przez właściciela instalacji wynagrodzenia w postaci taryfy gwarantowanej (FiT) lub gdy umowa jest długoterminowa – rynkowej ceny energii. Wysokość wsparcia zależy od mocy instalacji.

Przedsiębiorcy w Danii dostają cenę rynkową powiększoną o specjalnie wyliczany dodatek (jego wielkość nie może przekroczyć określonego pułapu) rozliczany w oparciu o różnicę między energią wprowadzoną i pobraną z sieci.

We Francji jeszcze do niedawna przedsiębiorca miał obowiązek sprzedać wytworzoną energię do sieci, czyli nie mógł jej bezpośrednio skonsumować. Teraz, jak czytamy, przedsiębiorca z sektora MŚP ma wybór: może sprzedać swoją energię z OZE do sieci (oznacza to brak autokonsumpcji) lub wykorzystać ją na własne procesy produkcyjne, a tylko nadwyżkę wprowadzić do sieci państwowej (i tylko ta nadwyżka objęta jest stałą taryfą FiT).  W Niemczech widać tendencję przeciwną, tj. promowana jest sprzedaż energii do sieci, a w Holandii, jak czytamy, wsparciem objęta jest zarówno energia sprzedana do sieci, jak i ta z autokonsumpcji. Kwoty wsparcia w Holandii są jednakowe dla wszystkich technologii OZE.

(pp), źródło: gov.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here