Szkoła w Tychach Żwakowie ma 135 lat. Podziel się wspomnieniami

1
Nauczyciele żwakowskiej szkoły z 1938 r., od lewej: Paweł Witaszek, Władysław Czekaj, kierownik Tomasz Klimas, Hildegarda Mokryszówna, Stanisław Lipiński, Ernest Grzywa; fot. kronika SP nr 10
Reklama

Szkoła w Tychach Żwakowie obchodzi w tym roku jubileusz 135-lecia istnienia (od czasów powojennych placówka funkcjonuje jako SP nr 10). Jest więc okazja do wspomnień. Dyrektor Anna Wolnik zachęca uczniów, absolwentów oraz byłych i obecnych nauczycieli SP nr 10 do napisania wspomnień dotyczących szkoły. Prace w dowolnym gatunku literackim można wysłać e-mailem do końca marca br.

Można opisać wspomnienia swoje lub swoich rodziców, dziadków i pradziadków. Do szkoły w Żwakowie uczęszczało bowiem po kilka pokoleń rodzin. Może ktoś jeszcze pamięta czasy otwarcia nowego budynku szkoły w 1938 r. To był ostatni rok szkolny przed wybuchem II wojny światowej…

Niezapomniani, legendarni nauczyciele, anegdoty o nich, szkolne akademie, jakieś wspólne przedsięwzięcia, pasje, sukcesy, klimaty czasów PRL-u, wagary i pierwsze miłości. Tematów z pewnością nie zabraknie.

– Teksty podpisane imieniem i nazwiskiem należy przesłać w terminie do końca marca 2020 r. na adres e-mail: a.baron@sp10tychy.edu.pl. Wybrane utwory zostaną opublikowane w tomiku jubileuszowym w maju 2020 r. – zapewnia Agnieszka Baron, nauczycielka języka polskiego w SP nr 10.

Historia szkoły w Żwakowie sięga 1884 r. Katolicka Szkoła Powszechna mieściła się w budynku obecnego Przedszkola nr 1 na rogu ul. Myśliwskiej i ul. Borowej.

Reklama

Budowa nowej, nowoczesnej, jak na owe czasy, siedziby szkoły rozpoczęła się w latach 1936-37. Lekcje w budynku przy dzisiejszej ul. Borowej 123 ruszyły w 1938 r. Pierwsi nauczyciele, którzy pracowali w nowym budynku nazywali się: Paweł Witaszek, Władysław Czekaj, kierownik Tomasz Klimas, Hildegarda Mokryszówna, Stanisław Lipiński i Ernest Grzywa. W 1939 r. przy szkole otwarto pierwsze przedszkole dla dzieci żwakowskich.

Od lewej budowniczowie szkoły przy ul. Borowej: pan Bieta i pan Bocheński, technik budowlany Urzędu Wojewódzkiego. Pierwszy z prawej kierownik szkoły Tomasz Klimas: fot. kronika SP nr 10

Podczas wojny szkołą zarządzali Niemcy, a na jej terenie stacjonowali żołnierze Wehrmachtu. Uroczysta inauguracja roku szkolnego w ponownie polskiej szkole miała miejsce 4 kwietnia 1945 r. Nadanie szkole imienia Gustawa Morcinka oraz odsłonięcie popiersia patrona, a także wręczenie sztandaru SP nr 10 odbyło się w 1979 r.

W latach 80. SP nr 10 przeżywała prawdziwe oblężenie z dwóch powodów. Po pierwsze uczniami zostały dzieci z tzw. echa powojennego wyżu demograficznego (pociechy pierwszego powojennego pokolenia), a po drugie wokół szkoły powstawały nowe osiedla bloków: R, R1 i K. W małym budynku uczyło się tysiąc dzieci! Pod koniec lat 80. uczęszczano na zajęcia na trzy zmiany. Lekcje rozpoczynały się o godz. 7.10 a kończyły o godz. 19.00. Kiedy w 1984 r. na osiedlu K oddano do użytku SP nr 37, część uczniów SP nr 10 przeniesiono do tej szkoły. Sytuację próbowano ratować też przenosząc później cześć dzieci do SP nr 14.

W październiku 1991 r. został oddany do użytku nowy budynek dydaktyczny z 16 klasopracowniami, natomiast w marcu 1992 r. łącznik łączący stary budynek z nowym. W 2001 r. powstała hala sportowa, a w 2009 r. boisko ze sztuczną murawą i oświetleniem.

Reforma oświaty 1999/2000 przyniosła zmiany programowe i strukturalne. Nastąpił podział budynków: w starym mieściła się Szkoła Podstawowa nr 10, a w nowym – Gimnazjum nr 3. Obecnie przy ul. Borowej znów funkcjonuje ośmioklasowa szkoła podstawowa.

POCZET KIEROWNIKÓW I DYREKTORÓW SZKOŁY W ŻWAKOWIE:

Maksymilian Dittrich  – od 1.08.1884 r. do 1.04.1912 r.

Walenty Sattler  -od 1.04.1912 r. do 25.01.1921 r.

Jerzy Buchs  – od 25.01.1921 r. do 31.08.1922 r.

Tadeusz Dziurkiewicz – od 31.08.1922 r. do 31.08.1927 r.

Józef Oszywa – od 31.08.1927 r. do 31.08.1932 r.

Jan Zborowski – od 31.08.1932 r. do 22.12.1935 r.

Tomasz Klimas – od 22.12.1935 r. do 1.09.1939 r.

Hugo Hoffman – od 4.05.1940 r. do 25.01.1945 r.

Karol Chmiel – od 1.03.1945 r. do 15.01.1946 r.

Tomasz Klimas – od 15.01.1946 r. do 1.09.1947 r.

Jadwiga Wołczańska – od 1.09.1947 r. do 30.08.1948 r.

Antoni Kołodziej – od 1.09.1948 r. do 30.08.1959 r.

Marian Pawełko – od 01.09.1959 r. do 31.10.1966 r.

Stanisław Buchta – od 1.11.1966 r. do 30.08.1970 r.

Edward Opaliński – od 1.09.1970 r. do 31.08.1972 r.

Bernard Tajstra – od 1.09.1972 r. do 31.08.1991 r.

Krystyna Badura – od 1.09.1991 r. do 31.08.1999 r.

Lucyna Zabłocka – od 1.09.1999 r. do 31.08.2016 r.

Anna Wolnik – od 1.09.2016 r.

Reklama

1 KOMENTARZ

  1. moja babcia w latach 80tych przetłumaczyła kronikę szkolna z niemieckiego na polski, gdzieś w kronice było włożone jej tłumaczenie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here