Z zarządu Metropolii odchodzi Krzysztof Zamasz

0
Krzysztof Zamasz, fot. ZB

Z zarządu Metropolii odchodzi Krzysztof Zamasz. Krzysztof Zamasz, były tyski radny, odchodzi z zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Pełnił tam dotychczas funkcję wiceprzewodniczącego. Głosowanie nad przyjęciem tej rezygnacji odbędzie się 25 czerwca na najbliższej sesji Zgromadzenia GZM.

Kamila Rożnowska z Departamentu Promocji i Komunikacji Społecznej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii poinformowała nas, że Krzyszof Zamasz odchodzi z zarządu GZM, gdzie był wiceprzewodniczącym. K. Zamasz tłumaczy swoją decyzję nowymi wyzwaniami zawodowymi, których nie da się połączyć z dotychczas pełnioną funkcją w GZM.

Krzysztof Zamasz jest członkiem zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii od 12 września 2017 r., a 27 marca 2018 r. objął w tym gremium funkcję wiceprzewodniczącego zarządu. Odpowiada za sprawy związane z rozwojem społeczno-gospodarczym, współpracą międzynarodową oraz inwestycjami.

– Zgodnie ze statutem GZM członek zarządu może złożyć rezygnację z pełnionej funkcji – informuje Kamila Rożnowska. – Rezygnacja ta poddawana jest pod głosowanie Zgromadzenia Metropolii. Najbliższa sesja Zgromadzenia odbędzie się 25 czerwca. W ciągu miesiąca od złożenia tej rezygnacji Zgromadzenie dokonuje wyboru nowego członka zarządu. Zgłoszony przez przewodniczącego zarządu kandydat musi zostać wybrany podwójną większością głosów, w głosowaniu tajnym.

Krzysztof Zamasz jest obecnie profesorem nadzwyczajnym Politechniki Śląskiej, doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych. Pracował w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Tychach, był tyskim radnym. W latach 2008-2013 pełnił funkcję wiceprezesa w spółce Tauron Polska Energia, a w latach 2013-2015 był prezesem spółki energetycznej Enea. Jest autorem lub współautorem ponad 40 publikacji i ekspertyz naukowo-badawczych.

(pp)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here