Zniesiona dyspensa. Wraca obowiązek uczestnictwa w niedzielnej mszy św.

2
Fot. J. Jędrysik

Od 30 maja nie będzie obowiązywał limit osób przebywających m.in. w kościołach. Z kolei od 6 czerwca, zgodnie z zarządzenie abp. Wiktora Skworca, przestaje obowiązywać ogólna dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej mszy św.

28 maja abp Wiktor Skworc, metropolita katowicki opublikował nowe zarządzenie odnośnie sprawowania posługi duszpasterskiej i liturgicznej, Poniżej publikujemy jego treść.

„W związku z sytuacją epidemiologiczną dotychczasowe akty prawne metropolity katowickiego obowiązują nadal w takim zakresie, jaki określają najnowsze rozporządzenia władzy cywilnej, ze szczególnym uwzględnieniem wskazań zaktualizowanych w niniejszym zarządzeniu.

Odwołanie dyspensy

Z dniem 6 czerwca br. odwołana zostaje ogólna dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej mszy św. Zgodnie z przepisami prawa kościelnego „wierni są zobowiązani do uczestnictwa w Eucharystii w niedzielę i dni nakazane, chyba, że są usprawiedliwieni dla ważnego powodu, np. choroba czy pielęgnacja niemowląt.

W obecnej sytuacji utrzymuje się dyspensę dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji oraz tych, którzy czują obawę przed zarażeniem. Wiernych, którzy z uzasadnionej racji nie mogą uczestniczyć w niedzielnej Eucharystii, zachęcam do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła, korzystania z transmisji telewizyjnych, radiowych bądź internetowych oraz do stosowania praktyki Komunii Świętej duchowej” – pisze w rozporządzeniu metropolita katowicki.

Sprawowanie Eucharystii i innych nabożeństw 

Podczas sprawowania Eucharystii i innych nabożeństw, które zostają przywrócone zgodnie z kalendarzem liturgicznym i parafialną tradycją, należy zachować wszystkie zasady dotyczące bezpieczeństwa, stosownego dystansu osób, zasłaniania ust i nosa (z wyjątkiem celebransa) oraz dezynfekcji powierzchni”.

„Za zgodą rodziców i z zachowaniem wszystkich rygorów sanitarnych przywraca się posługę służby liturgicznej, w tym ministrantów, lektorów, kantorów oraz scholi, a także udzielanie Komunii św. w kościele przez nadzwyczajnych szafarzy”.

Nadal zalecam wiernym przyjmowanie Komunii Św. na rękę, a celebransom tę formę jej udzielania.

Spowiedź

W ślad za zarządzeniem z dnia 16 maja br. zachęcam wiernych do korzystania z sakramentu pokuty i pojednania, zwłaszcza w okresie wielkanocnym, który trwa do niedzieli Trójcy Przenajświętszej (7 czerwca), i do pełnego uczestnictwa we Mszy św. tzn. z przyjęciem Komunii św.

Duszpasterstwo

Przywracamy w parafiach odwiedziny chorych z posługą sakramentalną z zastosowaniem wszystkich aktualnie obowiązujących zasad sanitarnych. Zaleca się rozłożenie tej posługi w czasie, aby nie kumulować odwiedzin w jednym dniu.

Udzielanie sakramentu bierzmowania w parafiach należy organizować za pośrednictwem Wydziału Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej, a następnie szczegóły uzgadniać z biskupem – szafarzem sakramentu.

W nawiązaniu do pkt. 5 zarządzenia z dnia 4 maja br. polecam proboszczom zorganizowanie uroczystości wczesnej i pierwszej Komunii Św. w ścisłej współpracy z rodzicami i katechetami, z zachowaniem obowiązujących zasad sanitarnych i z uwzględnieniem rozporządzeń władzy cywilnej.

Biorąc pod uwagę aktualnie obowiązujący stan prawny, możliwe będzie zorganizowanie procesji Bożego Ciała. Zaleca się jej organizację wokół kościoła z czterema błogosławieństwami bez konieczności budowy osobnych ołtarzy. Należy przy tym zastosować najnowszą normę służb medycznych, według której w zgromadzeniach poza budynkami kultu może uczestniczyć do 150 osób, a także stosowne zalecenia sanitarne. Zalecam także wystawienie Najświętszego Sakramentu do adoracji wiernych po ostatniej Mszy św. przedpołudniowej do Mszy św. wieczornej.

Przywracamy duszpasterstwo dzieci i młodzieży, w tym pracę formacyjną służby liturgicznej, Dzieci Maryi, ERM, Ruchu Światło-Życie, a także innych grup parafialnych. W porozumieniu ze szkołą, rodzicami oraz katechetami można planować Msze św. szkolne, zwłaszcza na zakończenie roku szkolnego.

Zarządzenie obowiązuje od 30 maja br. (z wyjątkiem zniesienia dyspensy)”.

(J), źródło: Archidiecezja Katowicka

2 KOMENTARZE

  1. Rytuały, obyczaje i obrządki ważniejsze od ludzkiego życia. Naprawde? myślicie że istota której człowiek nie jest w stanie objąć rozumem jaka jest „Bóg”, aktóra potrafi stworzyć wszystko, dla której człowiek jest tym czym dla nas pyłek kurzu albo ziarnko piasku, będzie oburzona jeśli w trosce o zdrowie swoich bliskich i innych opuścicie kilka dni w miesiącu. Skostniały rytuał, który niewiele ma wspólnego z prawdziwą wiarą, zbiór przepisów i reguł ustalonych przez ludzi, którzy sami dokonują największego bluźnierstwa twierdząc, że wiedzą czego chce Bóg i przemawiaja w jego imieniu.

    • Dyspensa obowiązuje nadal dla osób starszych oraz wszystkich którzy obawiają się o swoje zdrowie. W Kościołach jest obecnie dużo mniej osób, której kierują się właśnie troską o zdrowie.
      Kościół nie jest i nigdy nie będzie doskonały bo składa się z grzeszników. Jesli w Kosciele jest grzech, naszym obowiązkiem jest nie być obojętnym.. Zło dobrem zwyciężaj.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here