Ogromny wzrost dochodów prezesów i wiceprezesów spółek należących do miasta Tychy

0
Dochody Miłosza Steca, prezesa PKM Tychy w 2020 r. wzrosły o prawie 210 tys. zł; fot. ZB
Reklama

Kryzys ekonomiczny związany z pandemią koronawirusa nie dotknął prezesów i wiceprezesów spółek należących do miasta Tychy. W ubiegłym roku ich dochody znacznie wzrosły w porównaniu do 2019 r. Rekordzistami są: Miłosz Stec, prezes Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej; Aneta Dąbrowska, wiceprezes Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej i Łukasz Torbus, wiceprezes PKM. Ich roczne dochody wzrosły odpowiednio o 209 283,29 zł, 192 248,02 zł i 156 143,95 zł.

Przyjrzeliśmy się dochodom osiąganym przez zarządzających spółkami należącymi do gminy Tychy. Chodzi o podmioty, których prezesi i wiceprezesi są zobligowani do składania oświadczeń majątkowych. To deklaracje majątkowe były źródłem naszych informacji o zarobkach. Te złożone w kwietniu 2021 r. określają zarobki i stan posiadania na koniec 2020 r. Natomiast oświadczenia złożone w kwietniu 2020 r. dokumentują majątek z końca 2019 r.

Porównaliśmy dochody prezesów i wiceprezesów spółek: Master, Megrez, Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej, Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej, Śródmieście, Tyski Sport, Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego i Tyskie Linie Trolejbusowe. Wzięliśmy pod lupę jedynie dochody uzyskane z tytułu zasiadania w zarządach gminnych spółek.

Poniższe zestawienie nie obejmuje Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (PEC), Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (RPWiK) oraz Klubu Sportowego GKS Tychy. Jak poinformowała nas Ewa Grudniok, rzecznik Urzędu Miasta Tychy, obowiązek złożenia oświadczenia majątkowego spoczywa na zarządzających spółką, w której gminna jednostka (lub jednostki) samorządu terytorialnego posiada(ją) 100 proc. udziałów bądź akcji. PEC, RPWiK i KP GKS Tychy SA takiego składu wspólników nie posiadają. W PEC-u, oprócz samorządów lokalnych, udziały ma również Tauron i osoby prywatne. Podobnie jest w RPWiK, gdzie poza gminami, akcjonariuszami są pracownicy. Natomiast w KP GKS właścicielem jest inna miejska spółka – Tyski Sport, a nie bezpośrednio miasto.

***

Miłosz Stec, prezes Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej, obsługującego linie autobusowe w Tychach i okolicznych gminach, w 2019 r. uzyskał dochód 281 153,42 zł. W 2020 r. jako prezes PKM wykazał zarobek w wysokości 490 436,71 zł. To więcej o 209 283,29 zł.

Reklama

Aneta Dąbrowska, wiceprezes Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej (spółka zajmuje się m.in. zagospodarowaniem ścieków, wytwarzaniem z nich energii cieplnej i elektrycznej oraz zarządzaniem aquaparkiem) w 2019 r. uzyskała dochód w wysokości 282 998,77 zł. W 2020 r. dochód wiceprezes Dąbrowskiej wyniósł 475 246,79 zł. To więcej o 192 248,02 zł.

Łukasz Torbus, wiceprezes Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej, obsługującego linie autobusowe w Tychach i okolicznych gminach, w 2019 r. uzyskał dochód w wysokości 209 156,05 zł. Natomiast w 2020 r. wiceprezes Torbus zarobił 365 300 zł – więcej o 156 143,95 zł.

Krzysztof Woźniak, prezes Tyskiego Sportu SA, zarządza m.in. sekcjami hokeja na lodzie i koszykówki GKS Tychy oraz stadionem piłkarskim. Z tego tytułu w 2019 r. otrzymał 220 840,50 zł, ale w 2020 r. jego dochód wynosił już 374 846,99 zł (więcej o 154 006,49 zł).

Jarosław Madowicz, jako wiceprezes spółki Megrez, zarządzającej Szpitalem Wojewódzkim, w 2019 r. otrzymał 402 414,22 zł. W 2020 r. uzyskał dochód 502 854,98 zł. To zarobek większy o 100 440,76 zł.

Daria Szczepańska, jako prezes Tyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, w 2019 r. uzyskała dochód w wysokości 391 695,62 zł. Na koniec 2020 r. dochód prezes Szczepańskiej wyniósł 477 178,46 zł. To więcej o 85 482,84 zł.

Mariola Szulc, jako prezes spółki Megrez, zarządzającej Szpitalem Wojewódzkim, w 2019 r. wykazała w oświadczeniu dochód w wysokości 437 960,55 zł. W 2020 r. zarobek prezes Szulc wyniósł 519 929,52 zł. To więcej o 81 968,97 zł.

Mieczysław Podmokły, prezes spółki Master Odpady i Energia w 2019 r. zarobił 414 104,03 zł. W 2020 r. jego dochód wyniósł 474 517,80 zł. To więcej o 60 413,77 zł.

Marcin Rogala, prezes Tyskich Linii Trolejbusowych w 2019 r. uzyskał dochód 334 626,21 zł. W 2020 r. jako prezes zarobił 373 837,86 zł (więcej o 39 211,65 zł).

Krzysztof Setlak, wiceprezes spółki Master Odpady i Energia, zajmującej się zagospodarowaniem śmieci komunalnych, w 2019 r. otrzymał wynagrodzenie w wysokości 472 876,04 zł. Wiceprezes Setlak podał zbiorczą sumę dochodów uzyskanych w Masterze i w spółce Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej, gdzie zasiada w radzie nadzorczej. W 2020 r. ta zbiorcza suma dochodów wzrosła do 509 708,53 zł. To więcej o 36 832,49 zł.

Zbigniew Gieleciak, prezes Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej (spółka zajmuje się  m.in. zagospodarowaniem ścieków, wytwarzaniem z nich energii cieplnej i elektrycznej oraz zarządzaniem aquaparkiem) w 2019 r. uzyskał dochód 595 995,10 zł. W sumie tej zawiera się również dochód z tytułu zasiadania w radzie nadzorczej Tyskich Linii Trolejbusowych. Prezes Gieleciak w oświadczeniu nie rozdzielił tych kwot. Podobnie zrobił w 2020 r. Jego dochód wyniósł 623 980,44 zł (wzrost o 27 985,34 zł).

Katarzyna Ptak została prezesem spółki Śródmieście 1 lipca 2020 r. Wcześniej była dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy. Spółce Śródmieście podlegają m.in. hale targowe i targowisko miejskie, wynajmuje ona nieruchomości i wydaje miejską gazetę. Z tego tytułu do końca 2020 roku (6 miesięcy) prezes Ptak zarobiła 127 575,04 zł. Pełne dochody za bieżący rok prezes ujawni w oświadczeniu złożonym w kwietniu 2022 r.

Wobec powyższych dochodów i ich wzrostu w 2020 r., apanaże prezydenta Tychów Andrzeja Dziuby, przedstawiają się nader skromnie. Prezydent Dziuba z tytułu pełnienia swojej funkcji (nie wliczając dochodów z tytułu zasiadania w dwóch radach nadzorczych) zarobił w 2019 r. 144 146,13 zł, a w 2020 r. 172 243,16 zł. To więcej o 28 097,03 zł.

Tychy: Ranking zamożności prezesów i wiceprezesów spółek miejskich

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here