Premierze pomóż! Rozpaczliwy list starosty pszczyńskiego w sprawie szpitala.

0
Szpital w Pszczynie; fot. Renata BOTOR

Premierze pomóż! Rozpaczliwy list starosty pszczyńskiego w sprawie szpitala. Dzisiaj (28.06) Paweł Sadza, starosta pszczyński, wysłał list do premiera Mateusza Morawieckiego, prosząc o szczególne wsparcie w celu zapewnienia ciągłości działania szpitala w Pszczynie. Istnieje bowiem ogromne ryzyko zamknięcia tej placówki od 1 lipca 2018 r. Tym samym, jak czytamy w liście, od 1 lipca 108 tysięcy mieszkańców powiatu pszczyńskiego pozostanie bez opieki medycznej.

O wysłaniu listu otwartego przez starostę Pawła Sadzę do premiera Morawieckiego poinformowała nas dzisiaj (28.06) Marcela Grzywacz, rzecznik prasowa Starostwa Powiatowego w Pszczynie, dostarczając do naszej redakcji ów list. Oto jego treść:

„W związku z wypowiedzeniem przez Śląski Oddział Wojewódzki NFZ spółce Centrum Dializa z siedzibą w Sosnowcu, umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej dot. prowadzenia Szpitala w Pszczynie, zwracam się z prośbą o udzielenie Powiatowi Pszczyńskiemu szczególnego wsparcia w podjętych staraniach o uzyskanie kontraktu na prowadzenie Szpitala w Pszczynie, w sposób zapewniający ciągłość działania tej placówki służby zdrowia.

Po nieudanej próbie utworzenia spółki pracowniczej oraz próbie wdrożenia programu restrukturyzacji Szpitala ze względu na zadłużenie sięgające 27 mln złotych, we wrześniu 2010 r. Rada Powiatu Pszczyńskiego podjęła decyzję o wydzierżawieniu Szpitala w Pszczynie zewnętrznemu operatorowi. Operatorem Szpitala, wyłonionym w drodze konkursu została Centrum Dializa sp. z o. o. z siedzibą w Sosnowcu. Do chwili obecnej Powiat spłacił ponad 80% zadłużenia ówczesnego szpitala, przeznaczając na ten cel środki z własnego budżetu. W związku z licznymi sygnałami pacjentów szpitala i ich rodzin odnośnie warunków i sposobu udzielania świadczeń przez dzierżawcę, Powiat otrzymał od Śląskiego Oddziału NFZ informację, że ocena jakości i dostępności usług nie pozostaje w kompetencji powiatu tylko właściwego miejscowo oddziału NFZ.

W dniu 20 marca 2018 r. Śląski Oddział Wojewódzki NFZ wypowiedział umowę operatorowi Szpitala w Pszczynie – spółce Centrum Dializa z zachowaniem trzymiesięcznego wypowiedzenia, które upływa 30 czerwca. Skutkiem tego staje się pozbawienie opieki medycznej 108 tysięcy mieszkańców powiatu pszczyńskiego. Powiat niezwłocznie podjął działania zmierzające do zapewnienia ciągłości działalności Szpitala w Pszczynie od 1 lipca 2018r.

Decyzją Zarządu Powiatu Pszczyńskiego i powiatów ościennych zdecydowano, że samorządowa spółka Centrum Przedsiębiorczości podejmie się prowadzenia Szpitala. 17 kwietnia poinformowano OW NFZ pisemnie o gotowości przejęcia odpowiedzialności za zdrowie mieszkańców przez spółkę samorządową. Spółka zagwarantowała zatrudnienie wszystkim pracownikom zamykanego Szpitala spółki Centrum Dializa od 1 lipca.

Starostwo Powiatowe w trybie pilnym przeznaczyło 5 mln złotych na prace remontowe i zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia szpitala. Jednocześnie rozpoczęliśmy remont dwóch nieużytkowanych pięter Szpitala.

W dniu 23 maja NFZ ogłosił konkurs, w którym złożyła ofertę spółka samorządowa zależna od powiatu pszczyńskiego. W dniu 18 czerwca odbyła się wizytacja, na którą przyjechała niespotykana nigdzie w historii NFZ liczba kontrolerów – 11 osób.

Podczas kontroli okazano zarówno pomieszczenia wciąż użytkowane przez spółkę Centrum Dializa, jak również nowo wyremontowane nieużytkowane piętra przygotowane do przyjęcia pacjentów. Okazano również cały sprzęt wykazany w ofercie.

Pomimo oficjalnych wezwań i informacji Centrum Dializa utrudniało wizytację, nie okazując wszystkich elementów dzierżawionego obiektu i sprzętu medycznego będących własnością Powiatu. Wszystkie warunki możliwe do spełnienia w tak krótkim czasie zostały spełnione i okazane NFZ.

Podczas kontroli NFZ okazano funkcjonującą pracownię RTG i aptekę szpitalną, w której uruchomiony zostanie od 1 lipca dział farmacji. Nie ma takich prawnych możliwości, by Sanepid i Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny wydały zezwolenie na uruchomienie pracowni RTG oraz działu farmacji w funkcjonujących jeszcze do 30 czerwca pracowni RTG i aptece szpitalnej, prowadzonych przez spółkę Centrum Dializa. Wymaganie posiadania tej dokumentacji było warunkiem niemożliwym do zrealizowania i w NFZ doskonale zdawano sobie z tego sprawę.

Pomimo tego w sposób niezrozumiały odrzucono oferty publicznego Szpitala Powiatowego. Tym samym od 1 lipca 108 tysięcy mieszkańców powiatu pszczyńskiego pozostanie bez opieki medycznej. 300 osób, medyków oraz pozostałego personelu, zdeterminowanego do dalszej pracy na rzecz pacjentów naszego Powiatu, deklarujących chęć dalszej pracy w nowo utworzonym Szpitalu pozostaje bez pracy.

Jednocześnie Śląski OW NFZ w Katowicach proponuje ogłoszenie rokowań w lipcu.

O ogłoszenie rokowań Powiat Pszczyński występował do NFZ już w połowie kwietnia. Jednakże dziś istnieje ogromne ryzyko, że deklaracja o gotowości podjęcia pracy od 1 lipca złożona przez 300 medyków nie pozostanie aktualna w przypadku uzyskania kontraktu w drodze rokowań w terminie późniejszym. Powiat Pszczyński spełniał w 100% wymagania kadrowe jedynie w przypadku, gdyby Szpital zachował ciągłość działania.

Spółka Centrum Dializa już w połowie czerwca zaprzestała przyjmowania pacjentów.

W kilka dni – za zgodą NFZ – rozlokowano do okolicznych szpitali pacjentów, których nie można było wypisać do domu. NFZ zapowiedział, że mieszkańcy powiatu pszczyńskiego będą mieli zapewnioną pomoc medyczną w czterech szpitalach zlokalizowanych w promieniu 25 km od Pszczyny. Jednak szpitale te są tak przepełnione, że nawet karetki z pacjentami w ciężkim stanie są odsyłane od szpitala do szpitala w poszukiwaniu dla nich ratunku.

W związku z powyższym ze względu na szczególnie trudną sytuację mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego i ogromne ryzyko zamknięcia szpitala w Pszczynie od 1 lipca 2018r., zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie Powiatowi Pszczyńskiemu szczególnego wsparcia w podjętych staraniach oraz niezbędnej pomocy, w celu zapewnienia ciągłości działania szpitala w Pszczynie.

Panie Premierze! Powiedział Pan, że prawo nie jest najważniejsze. Że życie ludzkie

i bezpieczeństwo obywateli są ważniejsze. Mieszkańcy Powiatu Pszczyńskiego liczą na Pańską pomoc.

Z poważaniem

Paweł Sadza, Starosta Pszczyński”

Stanowisko wymienionej w liście spółki Centrum Dializa zaprezentowaliśmy tutaj.

(pp)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here