Ranking zamożności włodarzy

0
Reklama

Najbogatszym włodarzem naszego regionu jest Mirosław Duży, starosta mikołowski. Jego majątek oszacowaliśmy na ponad 2,1 mln zł. W rankingu zamożności samorządowców przygotowanym przez Nowe Info wyprzedził on Andrzeja Dziubę, prezydenta Tychów (1,8 mln zł) oraz Franciszka Dziendziela, wójta Pawłowic (1,6 mln zł). Z analizy oświadczeń majątkowych wynika, że o bogactwie szefów gmin i powiatów decydują głównie nieruchomości (domy, mieszkania i działki), oszczędności w gotówce i papierach wartościowych oraz zarobki, także w radach nadzorczych. Co jeszcze posiadają nasi włodarze? Oprócz samochodów, motocykle, łódź motorową i złoto. Władzę stać na zaciąganie kredytów.

Jak ułożyliśmy nasz ranking? Przeanalizowaliśmy najnowsze oświadczenia majątkowe, które starostowie, prezydenci, burmistrzowie i wójtowie musieli złożyć na ręce wojewody do końca kwietnia 2020 r. (określają one stan majątkowy na koniec 2019 r.). W dwóch przypadkach – Bojszowy i Chełm Śląski – szacowaliśmy majętność wójtów wedle oświadczeń złożonych w 2019 r. (ze stanem majątkowym na koniec 2018 r.), bo w internetowych Biuletynach Informacji Publicznej tych gmin nie znaleźliśmy najnowszych dokumentów.

Braliśmy pod uwagę szefów samorządów, na terenie których ukazuje się „Nowe Info”, tj.: Tychów, Bierunia, Lędzin, Imielina, Bojszów, Chełmu Śląskiego, Pszczyny, Kobióra, Miedźnej, Suszca, Goczałkowic-Zdroju, Pawłowic, Mikołowa, Łazisk Górnych, Orzesza, Wyrów i Ornontowic.

Sumując majątek poszczególnych szefów samorządów liczyliśmy podane tam dochody oraz oszczędności w gotówce i papierach wartościowych, posiadane akcje, wpisane nieruchomości – niezależnie od tego, czy autorzy oświadczeń są ich jedynymi właścicielami, czy też współwłaścicielami, np. w ramach wspólnoty małżeńskiej. Oszczędności w walutach obcych przeliczaliśmy według kursu średniego NBP z 30 grudnia 2019 r., tj. daty określającej stan posiadania.

Pominęliśmy w rachunkach punkt oświadczenia, w którym włodarze podają ruchome składniki majątkowe o wartości ponad 10 tys. zł (np. samochody). W oświadczeniu bowiem należy je tylko wymienić, bez obowiązku podawania wartości (tylko niektórzy włodarze – mimo wszystko – podali te wartości). Nie doliczaliśmy też do sumy majątku zaciągniętych kredytów.

Reklama

Zdajemy sobie sprawę, że tak skonstruowany ranking ma pewne mankamenty. Największy wpływ na wysokość majątków mają podawane przez samorządowców wartości nieruchomości (domów, mieszkań i działek). Co do niektórych podawanych kwot mamy wątpliwości – czy odpowiadają realnym cenom rynkowym. Oświadczenie majątkowe nie uwzględniają również majątku, który wójt, burmistrz czy prezydent przepisał na członków rodziny przed objęciem urzędu. Jednak pomimo tych kwestii, zestawienie daje wyobrażenie o stopniu zamożności włodarzy z naszego regionu.

Oto ranking zamożności włodarzy z naszego regionu.

Mirosław Duży, fot. GM

Mirosław Duży, starosta mikołowski:

2 133 725,99 zł.

Zaoszczędził wraz żoną 50 000 zł. Starosta jest współwłaścicielem (z małżonką) domu o pow. 130 m kw., wartego ok 400 000 zł i przydomowej działki o pow. 2250 m kw. (ok. 200 000 zł); budynku wielorodzinnego o pow. 374 m kw. wraz z działką o pow. 1791 m kw. (szacunkowa wartość po remoncie 700 000 zł) oraz dwóch mieszkań: o pow. 23,35 m kw. (36 000 zł) i o pow. 26,35 m kw. (45 000 zł). Samodzielnie M. Duży posiada mieszkanie o pow. 83 m kw. (ok. 250 000 zł).

Mirosław Duży do marca 2019 r. zasiadał w radzie nadzorczej Śląskiego Centrum Reumatologii i Rehabilitacji im. J. Ziętka w Ustroniu. Jest członkiem rady nadzorczej Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach. Za pełnienie tych funkcji zarobił 23 738,89 zł. Jako członek rady nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Razem” w Łaziskach Górnych otrzymał 11 748,75 zł.
Starosta Duży jest też członkiem rady społecznej Ośrodka Terapii Nerwic Dzieci i Młodzieży w Orzeszu (funkcja społeczna).

Ponadto w 2019 r. Mirosław Duży wykazał następujące dochody: umowa o pracę ze starostwem – 126 773,78 zł, odprawa oraz część zmienna wynagrodzenia za rok 2018 r. z Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łaziskach Górnych – 91 893,97 zł, wynajem mieszkań – 28 695,60 zł, częściowy zwrot pożyczki od osoby fizycznej – 26 000 zł, zwrot kwoty z niedoszłej do skutku umowy przedwstępnej na zakup mieszkania – 60 000 zł, ze sprzedaży samochodu lexus 350 RX – 75 000 zł, ze sprzedaży mercedesa C180 – 8875 zł. Starosta jest właścicielem wraz z żoną auta marki Toyota CHR z 2018 r., wartej ok. 100 000 zł.

W oświadczeniu wykazał pożyczkę hipoteczną w PKO BP na sumę 163 000 zł (do spłaty 145 427,45 zł), kredyt hipoteczny w Mikołowskim Banku Spółdzielczym na zakup budynku wielorodzinnego na 224 000 zł (do spłaty 216 789,19 zł), pożyczka w Toyota Bank na zakup auta w wysokości 59 921,51 (do spłaty 55 801,19 zł), pożyczka gotówkowa w MBS 30 000 zł (całość do spłaty). M. Duży poinformował ponadto o nieoprocentowanej pożyczce udzielonej osobie fizycznej w wysokości 20 000 zł.

 

Andrzej Dziuba; fot ZB

Andrzej Dziuba, prezydent Tychów:

1 823 483,71 zł.

Ma 192 000 zł w gotówce. Prezydent posiada dom o powierzchni 269,20 m kw., warty 1 200 000 zł oraz działkę o pow. 825 m kw. o wartości 250 000 zł. Prezydent dzierżawi też działkę o pow. 1020 m kw. na cele ogrodu przydomowego.

Andrzej Dziuba wykazał, że ma akcje spółek handlowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie: PKN Orlen (411 akcji), KGHM (437 akcji), PZU (60 akcji) i Tauron PE (1870 akcji). Z tego tytułu osiągnął w 2019 r. 1606,50 zł dochodu.

A. Dziuba do marca 2019 r. zasiadał w radzie nadzorczej Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA. Z tego tytułu otrzymał w 2019 r. 8585,06 zł. Od kwietnia 2019 r. prezydent Tychów jest członkiem rady nadzorczej PKM Sosnowiec Sp. z o.o. W 2019 r. z tego tytułu zarobił 27 146,02 zł. Sprawując urząd prezydenta osiągnął dochód 144 146,13 zł. Posiada dwa samochody: jeepa cherokee z 2017 r. oraz alfa romeo giulietta z 2012 r.

Franciszek Dziendziel; fot. RB

Franciszek Dziendziel, wójt Pawłowic:

1 579 910,92 zł.

Zgromadził następujące oszczędności: 525 555 zł i 38 892 euro. Ma też papiery wartościowe – 77,952 jednostki uczestnictwa PKO Parasolowaty FIO Subfundusz PKO Skarbowy za 170 775,43 zł oraz dwie obligacje skarbowe po 100 zł za 200 328,68 zł w PKO BP.

Wójt ma dom o pow. 220 m kw. i szacunkowej wartości 250 000 zł. Jego gospodarstwo rolne o pow. 1,55 ha, zabudowane wspomnianym domem i budynkiem gospodarczym, warte jest ok. 80 000 zł. Z tytułu sprawowanego urzędu osiągnął dochód 187 630,23 zł. Posiada toyotę RAV4 z 2011 r. wartą ok. 45 000 zł.

 

Stanisław Piechula: fot. JJ

Stanisław Piechula, burmistrz Mikołowa:

1 386 617,88 zł.

Wykazał następujące oszczędności: 65 000 zł; 183 euro i 570 funtów szterlingów.
Burmistrz posiada dom o pow. 172,56 m kw. (650 000 zł), budynek mieszkalny (36 m kw.) wraz z garażem (14 m kw.) o wartości 24 000 zł. Ponadto ma trzy działki: 0,0046 ha (5978 zł); 0,031 ha (37 200 zł) i 0,0549 ha (150 000 zł) oraz grunt orny 0,2331 ha (279 720 zł).

W Urzędzie Miejskim, jako burmistrz, zarobił 143 850,23 zł. S. Piechula otrzymał darowiznę od członka rodziny – samochód marki Nissan Crossover Juke z 2012 r.(wspólność majątkowa 1/2 – wartość udziału we własności 15 000 zł). Ponadto burmistrz sprzedał samochód volkswagen touareg z 2007 r. za 24 000 zł (wspólność majątkowa 1/2 – wartość udziału w dochodzie ze sprzedaży 12 000 zł). S. Piechula uzyskał też 242 zł tytułem zwrotu kosztów dojazdu na posiedzenia rady Śląskiej Izby Aptekarskiej. S. Piechula wykazał w oświadczeniu łódź motorową quicksilver QS555WA z 2008 r.

Eugeniusz Lubański; fot. RB

Eugeniusz Lubański, wójt Kobióra:

1 331 448,47 zł.

Ma 176 999,14 zł oszczędności. Wójt posiada wraz z żoną gospodarstwo rolne o pow. 3,0048 ha o łącznej wartości 1 021 238 zł. Na gospodarstwo, poza gruntem, składa się dom o pow. 268 m kw (400 000 zł) oraz stodoła, chlewnia, magazyn i wiata o wartości 41 238 zł (wycena z 2018 r. wg Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji „Warta”). W związku z przejściem żony na emeryturę, wójt z małżonką wydzierżawili gospodarstwo nieodpłatnie córce na okres 10 lat. Z tytułu zatrudnienia w Urzędzie Gminy E. Lubański zarobił 133 211,33 zł.

 

Jan Chwiędacz; fot. LG

Jan Chwiędacz, burmistrz Imielina:

1 227 023,02 zł.

Zgromadził w funduszach inwestycyjnych 118 168 zł, a w lokatach 190 000 zł. Na koncie ROR wykazał 127 648 zł, a na IKZE 20 264 zł.

Burmistrz jest współwłaścicielem z żoną domu o pow. 160 m kw. (550 000 zł) znajdującego się na działce o pow. 358 m kw. Ponadto ma z żoną działkę budowlaną o pow. 1115 m kw., wartą 45 000 zł.

Do 18.02.2019 r. J. Chwiędacz zasiadał w radzie nadzorczej spółki „Master” Odpady i Energia w Tychach. Natomiast od 1.03.2019 r. został członkiem rady nadzorczej Tyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Z tego tytułu osiągnął dochód 44 614,56 zł.
Jako burmistrz w Urzędzie Miasta zarobił 131 328,46 zł. J. Chwiędacz jest współwłaścicielem volvo S40 z 2007 r. (z żoną) i seata ibiza z 2009 r. (z córką).

Aleksander Wyra; fot. JJ

Aleksander Wyra, burmistrz Łazisk Górnych:

859 778,30 zł.

Zaoszczędził 80 000 zł i 1100 euro (wspólnota majątkowa). Posiada dom o pow. 240 m kw. (500 000 zł) oraz działkę o pow. 1352 m kw. (75 000 zł).

Do 18.02.2019 r. burmistrz Wyra zasiadał w radzie nadzorczej PEC Tychy (wynagrodzenie – 8108,91 zł) i Proelmed w Łaziskach Górnych (5203,59 zł). Od 22.03.2019 r. jest członkiem rady nadzorczej spółki „Master” Odpady i Energia w Tychach (46 402,76 zł). Jako burmistrz zarobił 140 378,69 zł.

Wykazał dwa samochody: bmw seria 1 F20/21 M140i x-Drive z 2019 r. i fiata 500 abartha z 2016 r.

Jan Słoninka; fot. RB

Jan Słoninka, wójt Miedźnej:

846 470,79 zł.

Zaoszczędził 42 396,06 zł i 29 025 zł w ramach KKOP. Wykazał też 2,53 dolarów amerykańskich.

Wraz z żoną posiada dom o pow. 218,6 m kw., warty ok. 450 000 zł oraz gospodarstwo rolne o pow. 1,2 ha, warte ok. 15 000 zł. Ponadto wójt wraz z małżonką jest właścicielem działki budowlanej o pow. 402 m kw. i działki ornej o pow. 143 m kw. o łącznej wartości ok. 40 000 zł. Zabudowane są one wspomnianym domem i garażem wolnostojącym o pow. 41,6 m kw., wartym ok. 20 000 zł. J. Słoninka wykazał też działkę o pow. 1064 m kw. i udział (40/880) w działce o pow. 3728 m kw. o łącznej wartości ok. 50 000 zł.

Dochody Jana Słoninki na koniec 2019 r. wyglądały następująco: 6574,67 zł z tytułu zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Bieruniu; 138 308,82 zł jako wójt Miedźnej oraz 55 156,62 zł z tytułu emerytury. J. Słoninka jest współwłaścicielem dwóch samochodów: volvo S40 z 2009 r. i citroena C3 z 2014 r.

Krystyna Wróbel; fot. ML

Krystyna Wróbel, burmistrz Lędzin:

813 162,62 zł.

Zaoszczędziła wraz z mężem 68 000 zł. Posiada polisę ubezpieczeniową na kwotę 45 151,41 zł. Posiada dom o pow. 170 m kw. (450 000 zł); działkę o pow. 2548 m kw. (60 000 zł) i budynek gospodarczy o pow. 47 m kw.(40 000 zł).

W 2019 r. K. Wróbel z tytułu umowy o pracę w Urzędzie Miasta zarobiła 150 011,21 zł. Burmistrz Wróbel jest współwłaścicielem samochodu marki Honda Civic 4D z 2015 r.

 

Bernard Bednorz; fot. LG

Bernard Bednorz, starosta bieruńsko-lędziński:

788 811,49 zł.

Zaoszczędził 133 000 zł i 500 dolarów amerykańskich.
Starosta jest współwłaścicielem domu o pow. 265,50 m kw., wartego 383 000 zł oraz działek: o pow. 6,30 ara (20 000 zł) i o pow. 6,64 ara (zabudowanej domem) o wartości 20 000 zł. B. Bednorz wykazał też domek drewniany i działkę o pow. 4,25 ara należące do żony (ok. 40 000 zł).

B. Bednorz zasiada w radzie nadzorczej spółki „Megrez” i z tego tytułu zarobił 58 772,01 zł. Jako starosta otrzymał 132 140,63 zł.

Starosta jest właścicielem motocyklów: yamaha XVS 650 z 2006 r. i harley davidson FXSB 103 breakout z 2014 r. oraz samochodu suzuki alto z 2009 r.

Mirosław Blaski; fot. RB

Mirosław Blaski, burmistrz Orzesza:

780 714,36 zł.

Zaoszczędził 250 000 zł. Ma 19 806 akcji zwykłych TPE na sumę 32 481,84 zł. Wraz z żoną burmistrz posiada dom o pow. 139 m kw. (278 100 zł) oraz trzy działki: rolną (980 m kw.) i drogową (1/5 z 512 m kw.) – 14 700 zł oraz rolną (1634 m kw.) – 65 360 zł. Jako burmistrz zarobił 140 072,52 zł. M. Blaski ma dwa samochody: lexusa IS 250 z 2013 r. i suzuki splash z 2010 r.

 

Krystian Grzesica; fot. LG

Krystian Grzesica, burmistrz Bierunia:

773 737,71 zł.

Zaoszczędził wraz żoną 103 000 zł. Ma dom o pow. 134 m kw., warty ok. 300 000 zł oraz działkę o pow. 3539 m kw. (ok. 180 000 zł).

Do lutego 2019 r. zasiadał w radzie nadzorczej spółki „Master” Odpady i Energia w Tychach i z tego tytułu zarobił 8108,91 zł. Natomiast od marca 2019 r. jest członkiem rady nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Tychach. Z tego tytułu otrzymał 44 223,75 zł. Jako burmistrz Bierunia zarobił 138 405,05 zł.

Krystian Grzesica jest współwłaścicielem dwóch aut: volkswagena passata z 2008 r. i volkswagena polo z 2011 r.

Marian Pawlas; fot. RB

Marian Pawlas, wójt Suszca:

740 786,01 zł.

Zaoszczędził 78 000 zł. Posiada 382 akcje Jastrzębskiej Spółki Węglowej na kwotę 8167,16 zł.
Wójt ma z żoną dom o pow. 238 m kw., warty 400 000 zł oraz działkę o pow. 1183 m kw. (38 000 zł).
Z tytułu umowy o pracę z Urzędem Gminy w Suszcu otrzymał 133 759,29 zł. Wójt otrzymał też emeryturę w wysokości 82 859,56 zł.
Wójt posiada opla corsę z 2017 r. wartą ok. 37 000 zł.

 

Marcin Kotyczka; fot. UG Ornontowice

Marcin Kotyczka, wójt Ornontowic:

735 536,12 zł.

Zaoszczędził 40 000 zł. Wójt ma dom o pow. 206 m kw., warty ok. 418 000 zł oraz działkę o pow. 0,2484 ha zabudowaną wspomnianym domem i budynkiem gospodarczym (ok. 150 000 zł).

Z tytułu umowy o pracę z Urzędem Gminy zarobił 121 893,61 zł. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych otrzymał 2642,51 zł. Wójt wykazał też 3000 zł dofinansowania na zamontowanie ekologicznych systemów grzewczych. Marcin Kotyczka jest właścicielami dwóch aut: renaulta megane kombi z 2011 r. i toyoty aygo z 2015 r.

 

Gabriela Placha; fot. RB

Gabriela Placha, wójt Goczałkowic-Zdroju:

594 879,12 zł.

Zaoszczędziła 3000 zł (wspólnota majątkowa). Wójt ma z mężem dom o pow. 150 m kw., warty 400 000 zł oraz działkę o pow. 600 m kw. (50 000 zł) i grunt o pow. 211 m kw. (dojazd do domu), warty 10 000 zł.
Z tytułu umowy o pracę z Urzędem Gminy otrzymała 131 879,12 zł. Gabriela Placha volkswagena tiguana z 2017 r. o wartości 117 000 zł oraz motor suzuki VL1500 z 2001 r. (15 000 zł). Wójt Placha zaciągnęła kredyt w VW Bank na sumę 81 016 zł. Stan zadłużenia na koniec 2019 r. – 9000 zł.

 

Dariusz Skrobol; fot. RB

Dariusz Skrobol, burmistrz Pszczyny:

590 982,15 zł.

Zaoszczędził 35 000 zł; 1921,59 euro i 27,77 dolarów amerykańskich. Burmistrz jest właścicielem mieszkania o pow. 72 m kw. (216 000 zł) oraz współwłaścicielem mieszkania o pow. 60,5 m kw. (138 650 zł). Ponadto ma działkę o pow. 5,5 ara, wartą 38 000 zł.

Z tytułu umowy o pracę z Urzędem Miejskim w Pszczynie otrzymał 139 443,60 zł. Z tytułu najmu zarobił 15 600 zł. Burmistrz posiada samochód volvo V70 z 2014 r.

Dariusz Skrobol ma następujące zobowiązania finansowe: kredyt hipoteczny w Banku Spółdzielczym w Pszczynie na zakup mieszkania na sumę 139 700 zł (na koniec 2019 r. do spłaty pozostało 1538,37 zł); linię kredytową w ING Bank Śląskim na 4000 zł (do spłaty – 2500 zł); kartę kredytową open line na 40 000 zł (do spłaty 27 589,94 zł) oraz kredyt gotówkowy (zaliczka mieszkaniowa) w wysokości 11 200 zł (do spłaty – 6026,40 zł).

Stanisław Jagoda, wójt Chełmu Śląskiego:

553 015,87 zł.

Zaoszczędził 200 000 zł. Ma papiery wartościowe PKO GS, PKO GD i PKO SO na sumę 41 731 zł.
Wójt jest współwłaścicielem działki rolnej o pow. 1366 m kw., wartą 67 000 zł. Zasiada w radzie nadzorczej spółki „Master” Odpady i Energia w Tychach i z tego tytułu zarobił 55 539,12 zł. Jako wójt otrzymał wynagrodzenie 188 745,75 zł. S. Jagoda jest właścicielami volvo S60 z 2005 r.

 

Adam Duczmal; fot. LG

Adam Duczmal, wójt Bojszów:

494 301,04 zł.

Wraz z żoną zaoszczędził 57 032 zł i 600 euro. Oboje posiadają dom o pow. 191 m kw., warty 300 000 zł. Działka, na której stoi dom ma pow. 1250 m kw. o wartości 30 000 zł.

Wójt Duczmal posiada 150 akcji Jastrzębskiej Spółki Węglowej, ale w 2018 r. nie uzyskał z tego tytułu dochodu. W Urzędzie Gminy zarobił 104 713,94 zł.

W oświadczeniu Adam Duczmal wykazuje dwa samochody (współwłasność z żoną): volkswagena foxa (2008 r.) oraz renaulta megane (2011 r.). Wójt ma kredyt hipoteczny w banku Millenium na budowę domu w wysokości 89 597 franków szwajcarskich (na koniec 2018 r. do spłaty zostało 68 876 CHF).

Barbara Prasoł: fot. UG Wyry

Barbara Prasoł, wójt Wyrów:

380 881,66 zł.

Zaoszczędziła 35 000 zł w gotówce, 30 000 zł na lokacie w ING Bank Śląski i 5718 zł na IKZE w ING Bank Śląski. Wójt ma też 1000 dolarów amerykańskich i 500 euro.
B. Prasoł jest współwłaścicielem domu o pow. 250 m kw., wartego 100 000 zł oraz działkę o pow. 399 m kw. (20 000 zł).

Do lutego 2019 r. B. Prasoł zasiadała w radzie nadzorczej spółki „Master” Odpady i Energia w Tychach, a od kwietnia 2019 r. jest członkiem rady nadzorczej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Tychach. Z tego tytułu otrzymała 52 332,66 zł. W oparciu o umowę o pracę z Urzędem Gminy zarobiła 131 904,05 zł.

Wójt Wyrów posiada samochód marki Nissan Qashqai z 2012 r. Ma ponadto 9 uncji złota o wartości 51 884 zł. B. Prasoł ma pożyczkę gotówkową w Citi Banku na sumę 38 632,87 zł oraz zadłużenie karty kredytowej Citi Bank – 5834,26 zł.

Barbara Bandoła; fot. RB

Barbara Bandoła, starosta pszczyński:

349 312,31 zł.

Zaoszczędziła 10 000 zł. Posiada mieszkanie o pow. 71,9 m kw. Wraz z działką pod mieszkaniem o łącznej wartości 190 000 zł. Ponadto starosta Bandoła ma garaż o pow. 21,66 m kw. na działce o pow. 0,0022 ha o wartości 15 000 zł.

Z tytułu umowy o pracę ze starostwem B. Bandoła zarobiła 130 802,31 zł. Otrzymała też 3168 zł z działalności wykonywanej osobiście i 342 zł z tytułu praw autorskich. Starosta ma toyotę aygo z 2012 r. (ok. 14 000 zł).

B. Bandoła ma kredyt hipoteczny w PKO BP m.in. na spłatę kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w frankach szwajcarskich o wartości 151 081,30 zł. Na koniec 2018 r. zostało do spłaty 156 rat z 240. Starosta zaciągnęła też pożyczkę gotówkową w PKO BP na sumę 53 000 zł. Na koniec 2018 r. zostało do spłaty 106 z 120 rat. Ponadto do spłaty ma pożyczkę remontową z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na sumę 30 000 zł (na koniec 2018 r. zostało do spłaty 6 rat) oraz kartę kredytową w CitiBank Handlowy do kwoty 25 000 zł na potrzeby własne (na koniec 2019 r. wykorzystała 20 017 zł).

Ranking ukazał się w dwutygodniku „Nowe Info” nr 20 (29.09.2020 r.) 

Ranking zamożności tyskich radnych. Czworo milionerów

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here