Wyższy kontrakt dla Hospicjum św. Ojca Pio

0
Pracownicy zespołu medycznego Hospicjum św. Ojca Pio

Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie otrzymało kontrakt z Narodowego Funduszu Zdrowia na opiekę nad 27 pacjentami. To trzykrotnie więcej niż w poprzednim kontraktowaniu. Po raz pierwszy kontrakt z NFZ sięgnął skali, która umożliwia  zapewnienie pomocy połowie chorych będących pod opieką hospicjum.

Jak informuje Beata Zamlewska-Pałyga, pszczyńskie hospicjum otrzymuje kontrakty z NFZ od 2000 r., jednak nigdy ich wymiar nie przekraczał sfinansowania opieki nad 10 chorymi. W tym roku po raz pierwszy kontrakt z NFZ sięgnął skali, która w połowie odpowiada potrzebom chorych będących pod opieką hospicjum św. Ojca Pio (od listopada 2018 r. w ciągu miesiąca tą opieką objętych jest do 50 osób).

O sfinansowanie potrzeb wszystkich pozostałych chorych hospicjum zabiega samodzielnie, starając się o dotacje oraz prosząc społeczeństwo o przekazywanie darowizn i 1%. Kontynuowana jest też rozpoczęta w 2015 r. budowa kompleksu hospicyjno-opiekuńczego , czyli „Domu Ojca Pio” (w tym hospicjum stacjonarne i ośrodek dziennego pobytu dla seniorów).

Specjaliści z pielęgniarstwa medycyny paliatywnej Hospicjum św. Ojca Pio

Jak podaje nam B. Zamlewska-Pałyga, do kryteriów, które hospicjum musiało spełnić, aby zdobyć kontrakt NFZ, należą m.in.: bardzo wysokie kompetencje i doświadczenie całego personelu opiekującego się chorymi − wykazywane w oparciu o konkretne kursy, specjalizacje, lata pracy przy łóżku chorego;  odpowiednia ilość etatów zabezpieczająca potrzeby chorych, prowadzenie dokumentacji medycznej i sprawozdawczości elektronicznej; ubezpieczenia, umowy na wykonanie badań diagnostycznych, laboratoryjnych, czy transport sanitarny oraz posiadanie sprzętu medycznego i pomocniczego.

W ramach opieki tzw. hospicjum domowego do każdego chorego dojeżdżają lekarze i pielęgniarki w zależności od indywidualnych potrzeb, które często wykraczają poza „zakontraktowane” usługi. Chorzy i ich najbliżsi mogą także skorzystać z pomocy psychologa, fizjoterapeuty, duchownego i wolontariusza niemedycznego; mogą również bezpłatnie otrzymać sprzęt medyczny i rehabilitacyjny, jak łóżka, koncentratory tlenu, ssaki, chodziki i in. Chorzy w trudnej sytuacji materialnej mogą liczyć na pomoc materialną, w tym artykuły higieniczne, pielęgnacyjne i medyczne.

Hospicjum obejmuje opieką całe rodziny, również dzieci w okresie choroby i żałoby. W ten sposób realizowana jest opieka holistyczna (całościowa), która jest główną ideą hospicjów społecznych zrzeszonych w Forum Hospicjów Polskich.

(r), źródło/fot. Hospicjum św. Ojca Pio

Hospicjum dostało 1,5 mln zł dotacji na pomoc seniorom

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here